Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassning i naturen åk 6

Skapad 2017-01-25 20:01 i Halvarsgårdars skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Svenska Kemi Biologi
Hur kan vissa djur leva i snö och kyla? Hur kan vissa växter leva i öknen? Hur mycket påverkar vi människor naturen? Detta är saker som vi kommer att ta reda på.

Innehåll

Under några veckor ska vi arbeta med anpassningar i naturen. Vi kommer läsa och se på filmer om olika naturtyper och hur djur och växter har utvecklats och anpassat sig för att leva just där.

Vi kommer fokusera på 4 områden:

 • Individuella anpassningar
 • Hitta föda
 • Klara sig från fiender
 • Hitta en partner

I slutet kommer eleverna att få skiva en jämförande faktatext, som också bedöms i ämnet svenska, där de ska jämföra två olika djur och hur de har anpassat sig till miljön som de lever i.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bi Ke
Anpassning

E
C
A
1
Organismers anpassning
Ge exempel på djurs anpassningar i olika livsmiljöer. *Elefanten har stora öron.
Visa samband kring djurs anpassningar till olika livsmiljöer. *Elefanten har stora öron för att kunna svalka sig.
Visa på mönster i djurs anpassningar till olika miljöer. *Elefanten fladdrar med sina stora öron för att svalka sig, blodet i öronen kyls ner.
2
Biologiska sammanhang och begrepp
Grundläggande kunskaper om djurs anpassning och kan beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. *Använder några biologiska begrepp
Goda kunskaper om djurs anpassningar och visa på enkla samband med relativt god användning av biologins begrepp. *Använder till stor del biologiska begrepp
Mycket goda kunskaper om djurs anpassningar och visar på enkla samband och gemensamma drag med god användning av biologins begrepp. *Använder alltid biologiska begrepp.
3
Människans påverkan på miljön
Beskriva och ge exempel på människans beroende och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till djurs liv. * Ger något exempel.
Förklarar och visar samband mellan människans beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till djurs liv. * Förklarar varför människan har påverkat naturen eller djuret.
Förklarar och visar mönster hos människans beroende och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till djurs liv. *Förklarar varför människan har påverkat naturen och djuret, både på lång och kort sikt.
4
Söka information
Använder olika källor för att skapa texter med viss anpassning till sammanhanget.
-II- relativt god anpassning.
-II- god anpassning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: