Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2017-01-26 08:37 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Grundskola 5 Geografi Samhällskunskap
Ett arbete om rika och fattiga länder, Mänskligar rättigheter och Barnkonventionen och hur vi kan påverka olika beslut.

Innehåll

Konkretiserade mål: 

Du får möjlighet att utveckla:

Kunskap om Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen; vad innehåller de och hur kan man förklara dem med egna ord och exempel. 

Kunskap om de olika diskrimineringsgrunderna och vad diskriminering är. 

Kunskap om olika levnadsvillkor för barn i Sverige och andra delar av världen.

Förmåga att resonera kring orsaker och konsekvenser av fattigdom och rikedom.

Kunskap om pengars roll i familjen och samhället, med begrepp som budget, skatt mm. 

Förmågan resonera kring olika frågor i samhällskunskapen och förmåga att uttrycka din åsikt i de frågorna.  

Förmågan att resonera kring  förslag på hur vi kan påverka olika beslut i samhället. 

Förmågan att använda begrepp som tillhör ämnet, på rätt sätt. 

 

Arbetssätt: 

Vi kommer att:

läsa texter, diskutera olika frågeställningar, titta på filmer, högläsning och mycket mer. 

 

Bedömning: 

Vi bedömer hur väl du: 

-har kunskap om Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.

-kan något om våra diskrimineringsgrunder och hur diskriminering sker.

-kan resonera kring orsaker till och konsekvenser av fattigdom och rikedom.

-har kunskap om pengars roll i familj och samhälle och kan använda begrepp som budget, skatt mm, på rätt sätt. 

- kan resonera kring frågor som rör dig och uttrycka åsikter i frågorna. 

-kan resonera kring hur vi kan påverka olika beslut, t ex i skolan eller i samhället.

-kan använda begrepp på rätt sätt. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: