Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi 9 - Genetik

Skapad 2017-01-26 08:50 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för arbetsområdet genetik och genteknik
Grundskola 7 – 9 Biologi
Genetik kallas ibland den "Nya biologin" och handlar om livets kod och den moderna gentekniken.

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbete med detta moment ska du kunna:

 • Förklara begreppen DNA, gen och kromosom.
 • Skilja på olika sorters celldelning. 
 • Förklara hur dominanta och recessiva gener ärvs och samverkar.
 • Beskriva hur könet ärvs hos människan.
 • Utgå från exempel och förklara begreppet mutation.
 • Ge exempel på hur individer formas av både arv och miljö.
 • Ge exempel på hur kunskaper om genetik kan tillämpas.
 • Diskutera genteknikens möjligheter och risker och de etiska frågor som tekniken väcker.

 

Undervisningen

Undervisningen kommer att bestå av lärarledda genomgångar, laborationer, enskilt arbete med instuderingsfrågor och en skrivuppgift., 

Bedömning

Bedömning kommer att ske enligt nedanstående matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bi 9 - Genetik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om arbetsområdets olika moment och visar detta genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om arbetsområdets olika moment och visar detta genom att ge exempel på och beskriva dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om arbetsområdets olika moment och visar detta genom att ge exempel på och beskriva dessa med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt identifierbara biologiska samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa biologiska samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa biologiska samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Dokumentera undersokningar
Du kan göra enkla dokumentationer av undersökningarna
Du kan göra utvecklade dokumentationer av undersökningarna
Du kan göra välutvecklade dokumentationer av undersökningarna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: