Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 7

Skapad 2017-01-26 09:30 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Det här arbetsområdet handlar om hur polis och domstol arbetar och hur rättsväsendet fungerar i Sverige. Under veckorna 4-11 kommer vi att läsa in oss på nödvändig fakta, se filmklipp och ni kommer att få arbeta självständigt en del med läroboken och andra uppgifter. Vi kommer bland annat gå igenom lagstiftning, rättssäkerhet och brottsstatistik. Ni kommer även fördjupa er i hur polis och åklagare arbetar och hur en rättegång går till. Ni kommer att bedömas dels genom ett skriftligt prov i vecka 9, dels på en lite längre skrivuppgift som ska genomföras under vecka 10.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

A

C

E

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. (SH)

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. (SH)

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. (SH)

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. (SH)

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. (SH)

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.(SH)

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. (SH)

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. (SH)

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. (SH)

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. (SH)

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. (SH)

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. (SH)

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. (SH)

 

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. (SH)

 

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. (SH)

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Du ska visa dina kunskaper vid två tillfällen inom detta område. Du kommer att bedömas i samband med ett skriftligt prov (torsdag vecka 9) och en skrivuppgift (lektionerna vecka 10).

Vid provtillfället förväntas du kunna:

 • förklara och använda begrepp som används inom och förklarar rättsväsendet
 • beskriva rättsprocessen, alltså “vägen” från brott till påföljd (straff)
 • diskutera rättssäkerheten och vad den har för betydelse för vårt samhälle och demokratin
 • beskriva och diskutera lagstiftning ur olika perspektiv (t.ex. Hur går det till? Vad påverkar lagstiftningen? Normers påverkan på lagar m.m.)

I skrivuppgiften förväntas du kunna:

 • använda begrepp som används inom och förklarar rättsväsendet
 • undersöka och beskriva påföljder (t.ex. dödsstraff) ur olika perspektiv (t.ex. för- och nackdelar,
 • resonera och värdera kring olika attityder till påföljder (t.ex. dödsstraff) + uttrycka och motivera sin egen åsikt i frågan

 

Vid båda bedömningsuppgifterna (prov och skrivuppgift) ska du:

 • använda faktakunskaper när du förklarar, beskriver och motiverar.
 • skilja på fakta och dina egna åsikter
 • använda och beskriva med hjälp av olika perspektiv (sociala, politiska, rättsliga)
 • att visa på komplexa samband (exempelvis olika perspektiv, fördelar och nackdelar)

 

Undervisning/Det här kommer vi arbeta med

Under arbetets första veckor kommer vi arbeta med olika övningar kopplade till lagstiftning, grundlagar, rättsäkerhet och brott. Det blir dessutom arbete med läroboken, genomgångar, filmer och diskussionsuppgifter. Detta arbetssätt ska förbereda dig inför provet och skrivuppgiften men även ge dig kunskaper inför framtiden.

Efter sportlovet vecka 8 väntar repetition prov och arbete med skrivuppgift på lektionerna. Vi avslutar hela temat (förutsatt att tid och intresse finns) med mindre rättegångsrollspel där du tillsammans med dina klasskamrater får använda era kunskaper.

TIDSPLAN (Med reservation för vissa ändringar)

Vecka 4

Måndag

Tisdag

Torsdag

Introduktion + vanliga lektioner (genomgångar, övningar, filmklipp m.m.)

Vecka 5

Måndag

Tisdag

Torsdag

Vanliga lektioner (genomgångar, övningar, filmklipp m.m.)

Vecka 6

Måndag

Tisdag

Torsdag

Vanliga lektioner (genomgångar, övningar, filmklipp m.m.)

Vecka 7

Måndag

Tisdag

Torsdag

Vanliga lektioner (genomgångar, övningar, filmklipp m.m.)

Vecka 8

LOV

 

Vecka 9

Måndag

Tisdag

Torsdag

Repetition

Repetition

Prov

Vecka 10

Måndag

Tisdag

Torsdag

Skrivuppgift för bedömning

Studiedag

Skrivuppgift för bedömning

Vecka 11

Måndag

Tisdag

Torsdag

 

 

Utvärdering 

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Jag kommer att utvärdera och ge respons genom att markera hur långt du har kommit och vilka kunskapskrav som du uppfyllt i matriser på Unikum. Jag kommer även ge er en kort framåtsyftande kommentar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Lag och rätt åk 7

Ny nivå
E
C
A
1
Samhällsstrukturer: kunskaper
Området har berört kunskapskravet.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
2
Samhällsstrukturer: samband
Området har berört kunskapskravet
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
3
Begrepp och modeller: användning
Området har berört kunskapskravet
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
5
Samhällsfrågor: undersöka
Området har berört kunskapskravet
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
6A
Samhällsfrågor: ståndpunkter
Området har berört kunskapskravet
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument
6B
Samhällsfrågor: Ståndpunkter - Belysa olika perspektiv
Området har berört kunskapskravet
och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: