Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och lägesmått

Skapad 2017-01-26 09:40 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

Efter avslutat kapitel ska du kunna:

 • Beskriva vad ett koordinatsystem är.
 • Kunna avläsa och skriva koordinater för punkter.
 • Rita koordinatsystem och sätta ut punkter.
 • Läsa av och rita diagram med proportionella samband. 
 • Lägesmåtten typvärde, median och medelvärde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koordinatssystem och lägesmått

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Koordinatssyetem, koordinat, punkt, x-axel, y-axel, origo, rät linje, proportionella samband, typvärde, median, medelvärde
Du har ännu inte baskunskaper om matematiska begrepp.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Metod
Kunna räkna med typvärde
Du kan ännu inte räkna med typvärde.
Du kan göra enkla uträkningar med typvärde på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med typvärde på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med typvärde på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod
Kunna räkna med medelvärde
Du kan ännu inte räkna med medelvärde.
Du kan göra enkla uträkningar med medelvärde på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med medelvärde på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med medelvärde på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod
Kunna räkna med median
Du kan ännu inte räkna med median.
Du kan göra enkla uträkningar med median på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med median på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med median på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod
Läsa av, rita och sätta ut punkter i kooordinatsystem.
Du kan ännu inte läsa av,rita och sätta ut punkter i koordinatsystem.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: