👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska- Hamnskiftarens resa

Skapad 2017-01-26 10:17 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Vi kommer lyssna på ett radioprogram som heter Hamnsskiftarens resa. Tillsammans kommer vi att skapa tankekartor. Utifrån dessa ska du skapa en egen serietidning i book creator.

Innehåll

Syfte

    Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

    Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

    I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk,

    den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

 

Konkreta mål

  • Jag kan lyssna på ett radioprogram och urskilja budskapet.

  • Jag kan använda mig av tankekartor för att minnas vad jag lyssnat på.

  • Jag kan förmedla mitt budskap med hjälp av bilder och kombinera dessa med text.

  • Jag kan ge och ta emot respons på mitt arbete.

 

  Utvärdering

   Du visar att du nått målen genom att skapa en presentation i serie-format.

   Där visar du med text och bild att du kan förmedla berättelsen som vi lyssnat på.

   Du kommer att sitta i smågrupper för att få och ge feedback på ditt och andras arbete.        

   Efter detta förbättrar du ditt arbete utefter feedbacken du fått och redovisar slutresultatet för klassen.

 

BedömningSteg 1

Steg 2

Steg 3


Du kan använda dig av tankekartor för att minnas vad du lyssnat på.


Du kan använda dig av

de färdiga tankekartorna och väljer saker att skriva därifrån på ett enkelt sätt.


(Du skriver av från de färdiga tankekartorna)


Du kan använda dig av

de färdiga tankekartorna och välja saker att skriva därifrån på ett utvecklat sätt.


(Du tar idéer från de färdiga tankekartorna men utvecklar själv texten)


Du skapar en egen tankekarta under tiden du lyssnar på de olika avsnitten.


(Du använder endast den färdiga tankekartan som ett komplement och utgår från din egen tankekarta)


Du kan använda bilder som passar till din

text.


Du kan på ett ganska

bra sätt använda bilder

eller andra konstnärliga uttryck

tillsammans med dina

texter för att göra

budskapen starkare

och mer levande.


(Man kan till viss del följa handlingen med hjälp av dina bilder)


Du kan på ett bra sätt

använda bilder eller

andra konstnärliga

uttryck tillsammans

med dina texter för att

göra budskapen

starkare och mer

levande.


(Man kan på ett bra sätt följa handlingen med hjälp av dina bilder)


Du kan på ett mycket

bra sätt använda bilder

eller andra

konstnärliga uttryck

tillsammans med dina

texter för att göra

budskapen starkare

och mer levande.


(Man kan på ett mycket bra sätt följa handlingen med hjälp av dina bilder. Det går att förstå enbart genom att titta på dem)


Du kan ge och

ta emot respons på din text.


Du kan ge enkla

omdömen om

innehållet i texter. Du

förbättrar dina texter

med hjälp av

omdömen på ett ganska bra sätt.


Du kan ge utvecklade

omdömen om

innehållet i texter. Du

förbättrar dina texter

med hjälp av

omdömen på ett bra

sätt.


Du kan ge

välutvecklade

omdömen om

innehållet i texter. Du

förbättrar dina texter

med hjälp av

omdömen på ett

mycket bra sätt.


Du kan lyssna på ett radioprogram och urskilja budskapet.


Du kan lyssna på ett radioprogram och till viss del urskilja budskapet. Du visar det genom att göra en enkel presentation av vad du hört.


Du kan lyssna på ett radioprogram och urskilja det mesta av budskapet. Du visar det genom att göra en presentation av vad du hört.


Du kan lyssna på ett radioprogram och urskilja budskapet. Du visar det genom att göra en detaljerad presentation av vad du hört.