Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Bråk 7B VT17

Skapad 2017-01-26 13:31 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 Matematik
I kapitlet får ni repetera hur man skriver ett bråk, och vad täljare och nämnare står för. Ni får öva på hur man kan skriva ett bråk när det är större än ett, dvs. att skriva bråk i blandad form. Kapitlet behandlar också storleksordning av bråk och att kunna skriva en del av ett antal med olika bråk. Att räkna ut delen repeteras. Förkortning och förlängning kanske är nytt, liksom att göra bråken liknämniga vid addition och subtraktion. I slutet arbetar vi med att uttrycka andelar i både bråkform och decimalform.

Innehåll

Syfte med matematikämnet

Genom undervisningen i ämnet matematik ska du ges förut­sättningar att utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

 • vad ett bråk är
 • vad en andel är
 • skriva ett bråk i bråkform och blandad form
 • beräkna delen av det hela
 • jämföra bråk
 • förlänga och förkorta bråk
 • addera och subtrahera bråk
 • uttrycka andelar i bråkform och i decimalform

Tid: Vecka 6-

Begrepp

bråk

andel

förkorta

täljare

bråkform

förlänga

nämnare

Blandad form

decimalform

 

Arbetssätt:

 1. Muntliga genomgångar inför och efter olika moment
 2. Från UR-skola: https://urskola.se/Produkter/183063-Kalkyl-Brak
 3. Egen träning, med bok och praktiskt, och veckoläxa som diskuteras gemensamt.
 4. Egen bedömning av elevexempel som visar på olika kvalitéer.
 5. Diskussioner av gemensamma uppgifter om t.ex. begrepp och resonemang, Sant eller falskt?
 6. Övningar och spel, exempelvis via NOMP

 

Redovisning av förmågor och kunskaper:

* Muntlig redovisning av utvalda uppgifter i klassrumme 

* Enskilda diskussioner kring uppgifter under lektionstid

* Den skriftliga redovisningen i ditt räknehäfte och på skriftliga bedömningsuppgifter

 

Du kommer att bli bedömd på:

* förmågorna du visar när du deltar i olika lektionsaktiviteter som praktiska övningar och i diskussioner

* de kunskaper, förmågor och färdigheter du visar i dina beräkningar i häftet samt på skriftliga bedömningsuppgifter

 

Med hopp om roliga veckor tillsammans! / Sofia

 

 

Ungefärlig veckoplanering

Vecka 6
Del av en hel, s 152. Nyckeluppgifter 2, 3, 5, 6
Mer än en hel, sid 153. Alla uppgifter

Vecka 7
Del av ett antal, sid 154. Nyckeluppgifter 14, 17, 18, 19 
Beräkna delen, sid 155. Alla uppgifter
Film
Arbeta tillsammans, sid 165
Olika bråk men lika stor andel, sid 156 Nyckeluppgifter 26, 28, 30
Jämföra bråk, sid 157. Nyckeluppgifter 31a, 32a, 34, 35, 36, 37

Vecka 9
Förlänga bråk, sid 158 Nyckeluppgifter 39a, 40a, 41a, 42,43
Förkorta bråk, sid 159 Nyckeluppgifter 45a, 47a, 48, 49,50, 51
Addera och subtrahera bråk, sid 160 Nyckeluppgifter 52b, 53b, 54, 55
Bråkspel från Aktiviteter. 6 tärningar, addera och subtrahera bråk.

Vecka 10
Om bråken har olika nämnare, sid 161. Nyckeluppgifter 59a, 60a,61,63a, 64-65
Tal i bråkform och i decimalform, sid 162-163
Bråkspel från mattelyftet

Uppgift från Uppslaget sid 164. EGA - Tanka mopeden. Redovisning av lösningarna på tavlan.

Rikt problem 18: Gå på teater.

Vecka 11

Bedömningstillfälle 1. Allt hittills. Repetition 16-18, sid 289-291.

/ Sofia

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: