Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Procent 7B VT17

Skapad 2017-01-26 14:02 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 Matematik
Procent är ett område inom matematiken som ni mött tidigare och kommer att ha stor användning av. Ni ser annonser, skyltar, tidningsartiklar och tv-program där man använder ordet eller tecknet för procent. Att procent är så användbart beror på att det är ett sätt att jämföra delar av olika stora helheter, 5 av 10 är 50 %, men 500 000 av 1 miljon är också 50 %. Det är alltså viktigt vad man jämför med, det vi kallar ”det hela” eller 100 %. Procent är bra att ta till om man till exempel skulle vilja ha svar på följande två frågor: • Om du jämför Stockholm och Storvreta, var är det mest vanligt att man spelar innebandy? • I vilken skola är det vanligast att eleverna läser spanska, Lillskolan eller Storskolan?

Innehåll

Syfte med matematikämnet

Genom undervisningen i ämnet matematik ska du ges förut­sättningar att utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

 • beräkna hur mycket en viss procent av något är
 • göra beräkningar med höjning och sänkning i procent
 • beräkna hur många procent en andel är
 • förstå och använda procent vid jämförelse
 • uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform
 • beräkna hur mycket 100% är
   

Tid: Vecka 13 -

Begrepp

procent

det hela

decimalform

andel

procentform

 

del

bråkform

 

 

Arbetssätt:

 1. Muntliga genomgångar inför och efter olika moment
 2. Egen träning, med bok och praktiskt, och veckoläxa som diskuteras gemensamt.
 3. Egen bedömning av elevexempel som visar på olika kvalitéer.
 4. Diskussioner av gemensamma uppgifter om t.ex. begrepp och resonemang, Sant eller falskt?
 5. Övningar och spel, exempelvis via NOMP

 

Redovisning av förmågor och kunskaper:

* Muntlig redovisning av utvalda uppgifter i klassrumme 

* Enskilda diskussioner kring uppgifter under lektionstid

* Den skriftliga redovisningen i ditt räknehäfte och på skriftliga bedömningsuppgifter

 

Du kommer att bli bedömd på:

* förmågorna du visar när du deltar i olika lektionsaktiviteter som praktiska övningar och i diskussioner

* de kunskaper, förmågor och färdigheter du visar i dina beräkningar i häftet samt på skriftliga bedömningsuppgifter

 

Med hopp om roliga veckor tillsammans! / Sofia

 

 

Ungefärlig veckoplanering

Vecka 13 - Upptakt

NOMP: 7B-7D

Vecka 14
Del av en hel, s 152. Nyckeluppgifter 2, 3, 5, 6
Mer än en hel, sid 153. Alla uppgifter
Del av ett antal, sid 154. Nyckeluppgifter 14, 17, 18, 19
Film 

Vecka 16
Beräkna delen, sid 155. Alla uppgifter
Arbeta tillsammans, sid 165
Olika bråk men lika stor andel, sid 156 Nyckeluppgifter 26, 28, 30
Jämföra bråk, sid 157. Nyckeluppgifter 31a, 32a, 34, 35, 36, 37

Vecka 17
Förlänga bråk, sid 158 Nyckeluppgifter 39a, 40a, 41a, 42,43
Förkorta bråk, sid 159 Nyckeluppgifter 45a, 47a, 48, 49,50, 51
Addera och subtrahera bråk, sid 160 Nyckeluppgifter 52b, 53b, 54, 55

Vecka 18
Om bråken har olika nämnare, sid 161. Nyckeluppgifter 59a, 60a,61,63a, 64-65
Tal i bråkform och i decimalform, sid 162-163
Bråkspel från mattelyftet!

Vecka 19

Bedömningstillfälle 1. Allt hittills. Repetition 19-22, sid 292-295.

/ Sofia

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: