Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 7 2019

Skapad 2017-01-26 14:33 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
+ kopplat till Kunskapsstaden Helsingborgs bedömningsmatris (nr2) För tydligare exempel - se diskussionsunderlagen från Skolverket för resp. ämne.
Grundskola 7 Slöjd
Slöjd åk7

Innehåll

 

Slöjdplanering för Synkopen och Slottsvångsskolan

Detta arbetar vi med i åk 7

Inom arbetsområdena i åk 7 kommer du att:

-arbeta med och kombinera olika sorters material  både nyproducerade och återanvända

-utnyttja verktygen och redskapens möjligheter på ett säkert och ergonomiskt sätt t.ex. arbetsställnig och skyddsutrustning.

-använda dig av olika hantverkstekniker och dess begrepp

-rita tydliga två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och koppla till matematiska beräkningar

- väga in  hur detaljer färg, form och noggrannhet påverkar helheten i arbetsprocessen

-dokumentera och beskriva  idéutveckling, överväganden, framställning och värdering i en loggbok vid varje lektions slut.

-utnyttja design och trender som inspirationskällor

Bedömning

I arbetsområdena bedöms

-hur du tar till dig instruktioner i grupp och enskilt

-hur du formgett och framställt olika föremål och vägt in detaljer, färg, form, funktion och noggrannhet

-hur du använder dig av lämpliga handverktyg och maskiner

-hur du använder dig av skisser med måttsättning, modeller och arbetsbeskrivningar

-hur du redovisar ditt arbete skriftligt och motiverar dina ställningstaganden

Utvärdering

Efter varje arbetsområdes utvärderar varje elev sin arbetsprocess.

 

Matriser

Sl
SLÖJD kunskapskrav åk 9, Synkopen/Slottsvångsskolan Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjd¬arbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. .
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: