Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 6

Skapad 2017-01-26 15:17 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
+ kopplat till Kunskapsstaden Helsingborgs bedömningsmatris (nr2) För tydligare exempel - se diskussionsunderlagen från Skolverket för resp. ämne.
Grundskola 7 Slöjd
Slöjd åk 6

Innehåll

Slöjdplanering för Synkopen och Slottsvångsskolan

Detta arbetar vi med i åk 6

Inom arbetsområdena i åk 6 kommer du att:

-arbeta med och kombinera olika sorters material  

-utnyttja verktygen och redskapens möjligheter på ett säkert sätt

-använda dig av nya hantverkstekniker och dess begrepp

-rita två- och tredimensionella skisser, modeller och mönster samt utnyttja matematiska beräkningar och arbetsbeskrivningar

- observera hur detaljer, symboler, färg, form och noggrannhet påverkar helheten i hela  

  arbetsprocessen

-använda olika inspirationskällor för ditt skapande

-uppmärksammas på slöjdens betydelse i samhället

-möjlighet att reparera och laga

Bedömning

I arbetsområdena bedöms

-hur du tillverkat olika föremål och kombinerat olika material och detaljer

-hur du använder dig av lämpliga handverktyg och maskiner

-hur du använder dig av skisser med måttsättning, modeller och arbetsbeskrivningar

-hur du redovisar ditt arbete skriftligt i slöjddagbok och motiverar dina olika val

Utvärdering

Efter varje arbetsområdes slut utvärderar varje elev sin arbetsprocess.

 

 

Matriser

Sl
SLÖJD kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ....

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
  • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: