Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vårterminen åk 2 Österskolan 2017

Skapad 2017-01-26 15:47 i Österskolan Lunds för- och grundskolor
Planering för den fortlöpande matematikundervisningen i åk 2 för en hel termin, med utgångspunkt från läromedlet Prima.
Grundskola 2 – 3 Matematik
Övergripande planering för matematikundervisningen under vårterminen i åk 2.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Undervisningen ska träna och utveckla elevernas förmåga att:

 • formulera och lösa problem.
 • använda matematiska begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder
 • föra och föja matematiska resonemang
 • reflektera över matematikens betydelse och användning i vardagslivet

Undervisningens innehåll: Vad?

Taluppfattning och tals användning

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange tal och ordning.
  Storleksordna tal upp till 1000.
 • Begreppen ental, tiotal och hundratal, kunna räkna med dem
 • Addition och subtraktion 0-100,med tiotalsövergång, samt med ental och tiotal upp till 100. Praktisk användning i olika situationer.
 • Begreppen multiplikation och division, samband multiplikation- addition och multiplikation och division
 • Metoder för beräkningar
  Addition och subtraktion med talsortsräkning och uppställning.. Använda miniräknare.
 • Rimlighetsbedömning:  Överslagsräkningar och uppskatta massor

Algebra

 • Likhetstecknets betydelse, matematiska likheter: öppna utsagor i addition och subtraktion, enkla ekvationer
 • Talmönster och geometriska mönster

Geometri

 • Grundläggande geometriska begrepp: Tredimensionella former- triangel, kvadrat, rektangel klot, kub, rätblock, pyramid, prisma, cylinder och kon. Begrepp för att beskriva former: hörn, sida, sidoyta och kant
 • Massa: uppskatta, mäta och jämföra
 • Symetriska bilder och mönster

 

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i enkla situationer
 • Laborativt arbete för problemlösningsmetoder
 • Formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  (räknehändelser) multiplikation och division

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Som grund för matematikundervisningen används läromedlet Prima matematik 2 A och B under vårterminen. Där kombineras laborativt och teoretiskt arbete.

Parallellt jobbar vi ibland med utomhuspedagogik och andra laborativa övningar i matematiken, vilket innebär mycket praktiska övningar för att befästa de olika momenten.

Genom bilduppgifter tränas och befästs geometriska former och mönster.

Vi har genomgångar och samtal då vi pratar om matematik i olika sammanhang och om hur man kan tänka på olika sätt.

Vi spelar spel/ gör uppgifter i mindre grupper för att träna olika moment.

Vi jobbar kontinuerligt med olika problemlösningsuppgifter i smågrupper, då man får tillfälle att träna problemlösning med olika innehåll, matematiskt resonemang och uttrycksformer.

Ibland använder och integrerar vi matematiken med det aktuella temat.

Kunskapskrav vårterminen

 • Grundläggande kunskaper om naturliga tal 1-100
 • Kunna storleksordna tal upp till 1000.
 • Förstå och kunna räkna med ental och tiotal
 • Kunna dela upp talen 1-20
 • Förstå och använda addition och subtraktion 1-100, med tiotalsövergångar
 • Förstå och kunna använda likhetstecknet
 • Förstå och kunna använda enkel multiplikation och division
 • Kunna använda talsortsräkning och uppställning med addition och subtraktion
 • Kunna göra en överslagsräkning
 • Känna igen och kunna namnge de geometriska formerna triangel, kvadrat, rektangel, klot, kub, rätblock, pyramid, prisma och cylinder
 • Förstå och kunna fortsätta mönster med talföljder/geometriska figurer
 • Kunna uppskatta, mäta och  jämföra massa
 • Hitta på en räknehändelse utrifrån ett matematiskt uttryck, och tvärtom, för t.ex. multiplikation och division
 • Kunna lösa ett enkelt problem, redovisa lösningen samt bedöma rimligheten.

Bedömning

 • Diagnoser i varje kapitel i läromedlet Prima.
 • Observationer vid laborativt arbete, samtal och elevernas egna arbete.
 • Delar av diagnosmaterialet Diamant.
 • Skolverkets bedömningsstöd.
 • Miniwhiteboards
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: