👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centrumskolan grundsär Sv 2017-2018

Skapad 2017-01-27 07:56 i Centrumskolan Halmstad
Tala, läsa, skriva i olika sammanhang.
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Vi utvecklar förmågan att - tala och samtala i olika sammanhang - läsa, förstå och skriva olika slags texter - bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater och andra medier - söka och värdera information från olika källor. - bygga upp ordförrådet och förstå språkets struktur med meningsbyggnad, stor bokstav och skiljetecken

Innehåll

 

Hur ska eleven lära?

Vi tränar strategier för att läsa och skriva olika slags texter.

Vi använder oss av bilder och digitala medier som verktyg. 

Vi tränar förståelsen av olika ord/begrepp/kroppsspråk.

Vi tränar på skriftspråkets uppbyggnad med skiljetecken och stavningsregler.

Vi läser olika slags texter och kombinerar ord, bild och ljud, t ex webbtexter, interaktiva spel och tv-program

Vi använder oss av t ex mindmap för att minnas och lära.

Vi tränar på att söka information i olika källor samt bedöma rimlighet och sanningshalt.

 

Bedömning;Vad ska bedömas?

Se kunskapskrav nedan

 

Hur ska det bedömas?

Regelbunden avcheckning. 

När ska det bedömas?

Kontinuerligt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 9
 • I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument.
  Sv  E 9
 • Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika personer och situationer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  E 9
 • I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
  Sv  E 9
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
  Sv  E 9
 • Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 9
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
  Sv  E 9
 • Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven medverka i att söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
  Sv  E 9