👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck Samhälle

Skapad 2017-01-27 08:51 i Centrumskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med följande moment: Vad är ett samhälle Vi behöver varandra Vad är samhällskunskap? Hur kan man tänka i SO? Sverige för 200 år sedan Är allt mycket bättre idag?

Innehåll

Vad ska eleven lära om?

När vi arbetat klart ska du kunna svara på frågorna;

Vad är ett samhälle?

På vilka sätt formas och förändras samhället?

Är all samhällsförändring positiv?

På vilka sätt kan vi märka att Sverige har förändrats?

Vad är en norm? lag? regler?

Vad är samhällskunskap? Hur tänker man i SO?

Hur ska eleven lära?

Läroboken + övningsboken

Digitalmedia

"studiebesök" i verkligheten

Bedömning; Vad ska bedömas?

Målen och syftet med kapitlet är att du ska kunna besvara följande frågor:

 • Ge ett svar på frågan: Vad är ett samhälle?
 • Vilka för-och nackdelar finns det med att leva tillsammans i ett samhälle?
 • Vilken är den största förändringen som skett de senaste 200 åren? Motivera svaret!
 • Skriva en mening eller fler där följande begrepp ingår:
 • samhälle
 • lagar
 • makt
 • förändring

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger och diskussioner i undervisningen samt i utförandet av olika arbetsmoment.

När ska det bedömas?

Under HT-2017

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6