Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil VT-17 åk 7

Skapad 2017-01-27 12:18 i Björkvallsskolan Uppsala
Björkvallsskolans mall för pedagogisk planering.
Grundskola 6 – 9 Idrott och hälsa
Du ska sätta upp ett mål och planera ett träningspass som du sedan individuellt ska genomföra på en idrottslektion.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Undervisningen

 

Genomgångar om hur man planerar ett träningspass, ord och begrepp såsom sets och reps, teknik i styrkeövningar, musklers namn och hur man tränar dessa, exempel på konditionsövningar. Exempellektioner med ett brett övningsinnehåll. Labblektion då man får planera sitt pass och ta del av elevexempel. Praktisk redovisning av sitt träningspass med kamratbedömning.

 

 Lektion 1: Genomgång av uppgift. Genomgång av övningar med teknik och rimlighetstest.

Lektion 2: Träningspass med inriktning på styrka.

Lektion 3: Eget arbete med ditt pass.

Lektion 4: Praktisk redovisning parvis med skriftlig återkoppling till varandra.

Lektion 5: Praktisk redovisning parvis med skriftlig återkoppling till varandra.

 

Hälsa och Livsstil år 7

Mål

Att kunna sätta upp ett träningsmål och göra en planering som kan nå till detta mål. Få kunskaper om hur man lägger upp ett träningspass för att nå ett specifikt mål. Få kunskaper om styrke- och konditionsträning; ord och begrepp.

 

Bedömning

 

Sätta upp mål för och planera fysiska aktiviteter

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

 

I huvudsak - Du har satt upp ett mål och gjort en planering. Din planering är i huvudsak genomförbar. Du har delvis beskrivit tekniken och hur man utför övningarna. Din planering visar att du har grundläggande kunskaper om styrketräning.  

Relativt väl – Du har satt upp ett mål och gjort en planering som gör att du kan nå målet. Din planering är rimlig och genomförbar. Du har beskrivit tekniken och hur man utför övningar. Din planering visar att du har goda kunskaper inom styrketräning.

Väl - Du har satt upp ett mål och gjort en planering som gör att du kan nå målet. Din planering är rimlig och genomförbar. Du har beskrivit tekniken och hur man utför övningarna väl.  Din planering visar att du har mycket goda kunskaper inom styrketräning.

 

Delta i aktiviteter och anpassa rörelser

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

Till viss del Du deltar och är aktiv i de olika träningsmomenten.

 

Relativt väl Du deltar och är aktiv i de olika träningsmomenten. Dina rörelser är funktionella och du utför de flesta övningarna med rätt teknik och kroppskontroll.

 

Väl -  Du deltar och är aktiv i de olika träningsmomenten. Dina rörelser är funktionella, du utför övningarna med rätt teknik och med mycket god kroppskontroll.

 

 

 

När arbetsområdet är avslutat ska du:

Kunna planera och genomföra ett träningspass utifrån ett mål som du själv satt upp. Du lämnar in din planering tillsammans med din kompis utvärdering, Du har även möjlighet att själv utvärdera dit pass innan du lämnar in det. inlämning sker senast 16 februari.

Uppgifter

 • Uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: