👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk2 ht 2017 motorik grundsärskola

Skapad 2017-01-27 12:22 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala grundsärskolor och träningsskolor
Grundsärskola 1 Idrott och hälsa
Vi kommer under ht 2017 att jobba med motoriska hinderbanor i idrott och hälsa,konditionsträning, ha enkla idrottslekar, bollekar och samarbetslekar. Vi kommer att lägga stor vikt vid att träna på att samarbeta och följa instruktioner.

Innehåll

Syfte och mål- förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

  • Idh
   Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Idh
   Syfte praktiskt genomföra idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
  • Idh
   Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

 

Undervisning och arbetsformer - hur vi ska nå målen

Vi kommer under några tillfällen (april-juni) att träna på auditiv- och visuell perception. Genom detta tränar vi motorisk samordning och överföring, rumsuppfattning, lokalisera och följa ljud, koncentrationsövningar. Vi kommer att träna motoriken, ha enkla idrottslekar som tränar förmågan att följa instruktioner samt tränar samarbete.Vi kommer att arbeta med begreppet "hälsa och livsstil" genom att träna på att bli självständig i att byta om och duscha.

Bedömning - vad och hur

Jag dokumenterar via filmning ca 1 gång/mån för att kartlägga den motoriska utvecklingen.

Bedömning sker kontinuerligt under veckorna samt via "utvärdering" i juni.

Bedömning sker enligt bedömningsmatris, se nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  IDH  4-6
 • Lekar, danser och idrotter och deras regler.
  IDH  4-6
 • Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
  IDH  4-6

Matriser

IDH
Bedömningsmatris för idrott och hälsa grundsärskola åk 1-6

--->Nivå 1
--->Nivå 2
--->Nivå 3
--->Nivå 4
Rörelse
Sammansatta motoriska grundformer Olika lekar spel och idrotter Takt och rytm
 • IDH  4-6
Tränar på sammansatta rörelser i lekar, spel, idrotter och dans. T ex kullerbytta
Genomför enkla sammansatta rörelser i lekar, spel, idrotter och dans. T ex kullerbytta
Genomför sammansatta rörelser i några aktiviteter i lekar, spel, idrotter och dans. T ex hoppa hopprep
Genomför sammansatta rörelser och anpassar rörelserna väl till olika aktiviter och miljöer genom lekar, spel, idrotter och dans. T ex handboll, hjula och höjdhopp.
Friluftsliv och utevistelse
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
 • IDH  4-6
Tränar sin förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Följer enkla instruktioner och regler.
Följer instruktioner och regler.
Har mycket god förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Hälsa och livsstil
 • IDH  4-6
Jag tränar på att byta om och duscha efter fysisk aktivitet med fullt stöd av vuxen
Jag tränar på att byta om och duscha efter fysisk aktivitet med lite stöd av vuxen
Jag klarar självständigt att byta om och duscha efter fysisk aktivitet