Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud

Skapad 2017-01-27 13:31 i Tallen Haninge
Förskola
Vi på Kantele 1 har kommit fram till att fördjupa oss till projektarbete som handlar om ljud. Hela vår- och höstterminen har barnen varit intresserade av sångburkar och sånger som vi har sjungit. Barnen sjunger överallt i alla vardagliga situationer. Vi har märkt att barnens ordförråd har blivit mycket rikare. Vi har funderat mycket om det själva sångerna som barnen är intresserade av eller är det olika ljud när man skakar burkarna eller själva burkarna med deras innehåll? Barnen och föräldrarna har också fått en juluppgift: att lyssna hur julen låter? Vi bad dem ta med olika material eller ljudupptagningar om olika juliga ljud. Vi har också börjat göra en ljudvägg där det finns olika burkar, flaskor och material som låter. Vi lyssnar ljud på datorn, Ipad, papper när vi ritar samt massor av olika saker. Vi sjunger tyst och högt, vi spelar med instrument, klappar händerna och testar ljud på alla möjliga sätt. Några barn har gjort maracas med olika innehåll, som vi kommer att lyssna tillsammans vid olika tillfällen. Under våren har vi planer på att gå till skogen och lyssna och spela in ljud där. Vi bygger även våra miljöer med bilder och ljud: skogen, stranden, staden mm.

Innehåll

Mål

Att lära sig att lyssna/höra saker och på varandra, upptäcka ljuden och tystheten

Naturkunskap, miljö mm.

Vi vill att barnen ska få en förståelse för hur ljud uppkommer och beter sig.

Hur låter olika ljud? Varifrån kommer ljudet? 

Olika platser har olika ljud - skogen, staden, stranden mm

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, ochLpfö98
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: