Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider/ Tema Vinter -Djur och Natur

Skapad 2017-01-27 14:46 i Säteriskolan Härryda
Grundskola F Svenska Bild Matematik
Du ska under tema vinter få lära dig om hur skogens djur och fåglar anpassar sig under årstiden. Flyg med på äventyr ut i naturen och upptäck skogens djur och vinterfåglar i vårt närområde.

Innehåll

Syfte

 

 • Utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och årstidsväxlingar samt hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.  
 • Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 • Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om företeelser och samband i närmiljön och omvärlden.

 

Det här ska du lära dig

Berätta kort om vilka årstider vi har i Sverige och hur djuren lever och förhåller sig efter det.

Med hjälp av text och bild kunna namnge  minst en fågel och ett djur som lever i skogen.

Arbeta praktiskt ute och inne med olika estetiska uttrycksformer samt provat på olika tekniker i 2:D och 3:D.

 

Så här kommer vi att arbeta

Följa naturväxlingar i närområdet.

Använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem.

Lär oss namnen på några av skogens djur och fåglar och fakta om hur de lever.

Utforska och tittar på olika faktorer som påverkar naturen utifrån olika perspektiv

exempelvis näringskedjan och människan

Se faktafilm och läsa faktaböcker om skogens djur och fåglar vi möter under promenaderna i närområdet.

Sjunga sånger och leka lekar som är kopplade till ämnet.

Vi kommer att redovisa genom att :

Dokumentera i klassrummet med hjälp av ord, text och bild samt  praktiskt arbete i 2D och 3D.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: