Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering med hjälp av nyckelpigor

Skapad 2017-01-27 15:17 i Högbergets förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Efter paket har ankommit till förskolan med små nyckelpigor barnen har varit så nyfikna på av veta vad det var för något och hur skulle man leka med dem. Barnen vet av nyckelpigor kan röra sig när man trycker på olika knappar och med visa instruktioner klarar nyckelpigor enkla uppdraget. Barngrupper behöver nya uppmaningar, de tränar på turtagning samt samarbeta.

Innehåll

SYFTE

Det ska finnas kunskap om programmering hos barnen enkla instruktionen och hur ska man tänka när det gäller rörelse. Barnen ska träna på:

 • Samarbete
 • Turtagning
 • Höger-vänster (lägesbeskrivningar)
 • Logiskt tänkande
 • Planering
 • Färg och form
 • Bokstäver

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
 • Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
 • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring
 • Utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
 • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

METOD

Vi ska jobba med  Älg gruppen, barnen har 5 år . Vi ska träffa varje tisdag och torsdag under kommande 6 veckor.

Det är att lokalisera, föra och följa resonemang, tänka strategiskt och att beräkna avstånd. Varje barn har möjligheten att prova själv, tänka och resonera omkring uppgifter.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

 

Vi ska dokumentera kontinuerlig för varje träff. Vi ska ta bilder och skriva kommentarer från barnen och vad dem tycker om detta.

UPPLÄGG

Vi ska håller på under 6 veckor och efteråt kommer att utvärderas tillsammans med barn.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: