Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stordammen Svenska i förskoleklass 18/19

Skapad 2017-01-29 13:05 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola F Svenska
I förskoleklassen arbetar vi med språklig medvetenhet. Vi rimmar, sjunger ramsor, arbetar med språkljud, sagor med mera. Vi läser och skriver efter barnens eget intresse, nyfikenhet och förmåga.

Innehåll

Syfte

I förskoleklass får du på ett lekfullt och inspirerande sätt möjlighet att utveckla din förmåga att använda det svenska språket i olika sammanhang, både muntligt och i skrift.

 

Mål

 • Att öka den språkliga medvetenheten
 • Främja läs- och skrivinlärning
 • Utveckla talspråket och den språkliga förståelsen

 

 Du kommer få utveckla din förmåga att:      

 • lyssna, prata, kommunicera och berätta i olika sammanhang.
 • samtala och reflektera över texter, berättelser och händelser.
 • skriva bokstäver och ord i olika sammanhang.
 • förstå att ord är uppbyggda av olika språkljud.
 • känna till att bokstäverna har ett namn och ett ljud.
 • läsa och skriva ditt namn, bokstäver och ord.
 • återberätta genom tal och bild.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få möjlighet att träna dina förmågor genom:

 

 • Rim och ramsor.
 • Lyssna på högläsning av olika texter och berättelser
 • Sagor.
 • Sjunga.
 • Träna på hur bokstäverna låter och formas.
 • Skriva bokstäver och ord.
 • Lyssna på ljud och bli uppmärksam på hur de låter.
 • Lyssna efter första och sista språkljudet i ord.
 • Öva på att ljuda ihop bokstäverna
 • Spökskriva/lekskriva, skriva ord, meningar för hand och på ipad
 • Skriva egna berättelser för hand och på ipad.
 • Boksamtal och samtal kring ord.
 • Delta i språksamlingar med material från Bornholmsmodellen och Lyckostjärnan.
 • Bekanta sig med olika genrer som saga, poesi, faktatext, serie.
 • Tecken som stöd
 • Se språkets möjligheter för kommunikation (kalender, e-mail, information, brev mm). 
 • Skapa multimodala berättelser i iPad

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: