Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tea party

Skapad 2017-01-29 18:56 i Danholnsskolan Falun
You are invited to an english tea party for students in your age. You have never meet the other students before so this is a great opportunity for you to get to know new friends. The tea party will be in London, the capital of Great Britain.
Grundskola 5 – 6 Engelska
You are invited to an English tea party for students in your age. You have never meet the other students before so this is a great opportunity for you to get to know new friends. The tea party will be in London.

Innehåll

Part 1

Plan a tea party together.

 • Write a list of what you need and how to get it.
 • Make it happen

 

Part 2

During the tea party you are not going to be yourself. You are going to be someone else. Create that person.

What's your name?

Who are you?
Where do you come from?
Where do you live?
Family, friends?
How is your life look like?
What is your interests?

How do you feel about this tea party?
How do you drink your tea?

What do you think about London?

Part 3

Practice on useful dialogs to the tea partyPart 4 Tea Party

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Tea party

E
C
A
Förståelsen under samtalet
Du visar din förståelse genom att i enkel form förklara för och kommentera det du hört genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i samtalet
Du visar sin förståelse genom att i enkel form förklara för och kommentera innehåll och detaljer i samtalet samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar sin förståelse genom att översiktligt förklara för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Muntligt
I den muntliga framställningen/ samtalet kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar (samtalet) kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar (samtalet) kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: