Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling och anpassningar i naturen åk6

Skapad 2017-01-29 19:15 i Stordammens skola Uppsala
En planering av arbetet med livets utveckling.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med hur livet har utvecklats, från den första cellen till idag. Du kommer också att få lära dig om anpassningar i naturen, till exempel varför skogsharen är vit på vintern och hur ökenspringmusen klarar torkan i öknen.

Innehåll

Du kommer att få lära dig...

 • ...hur livet på jorden började och hur vi kan se spår av tidigt liv idag.
 • ...hur livet utvecklades från havet upp på land.
 • ...om dinosauriernas tid på jorden.
 • ...om människans utveckling.
 • ...vilka Charles Darwin och Carl von Linné var och vad deras forskning har lett fram till.
 • ...om djurs och växters anpassningar i naturen och hur de hänger ihop med den naturtyp de lever i.

Det kommer du att lära dig genom att vi:

 • Läser texter gemensamt och enskilt och bearbetar dessa, till exempel från "Koll på NO".
 • Skriver sammanfattningar och arbetar med olika frågeställningar, gemensamt och på egen hand.
 • Tittar på filmserien "Livets historia".
 • Skriver ett arbete i par om Charles Darwin eller Carl von Linné och redovisar det för ett annat par i klassen.

Du kommer att bli bedömd i

 • hur väl du kan berätta om livets utveckling på jorden, det får du visa på ett prov och i diskussioner i klassen.
 • hur väl du genomför arbetet om en naturvetenskaplig "upptäckare" och kan berätta om det för en klasskompis.
 • hur väl du kan berätta och resonera om djurs och växters anpassningar till sin livsmiljö.
 • hur väl du kan söka naturvetenskaplig information och använda olika källor.
 • hur du värderar och tänker kring källans tillförlitlighet, hur bra den är.

Uppgifter

 • Skrivuppgift Livets utveckling del 1

 • Skrivuppgift Anpassningar i naturen (biologi del 2)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Bi  C 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Livets utveckling åk6

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Livets utveckling
Du kan inte berätta om livets utveckling.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om livets utveckling.
Du kan på ett ganska utvecklat sätt berätta om livets utveckling.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om livets utveckling.
Anpassningar
Du kan inte ge exempel på anpassningar i naturen.
Du kan ge exempel på organismers anpassningar till olika miljöer.
Du kan visa på samband kring organismers anpassningar till olika miljöer.
Du kan på ett generellt sätt beskriva (se mönster) organismers anpassningar till olika miljöer.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan inte berätta om en naturvetenskaplig upptäckt.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om en naturvetenskaplig upptäckt.
Du kan på ett ganska utvecklat sätt berätta om en naturvetenskaplig upptäckt och vad den har fått för betydelse för människan idag.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om en naturvetenskaplig upptäckt och vad den har fått för betydelse för människan idag.
Information/Källor
Du kan inte söka information för att skriva en egen text.
Du kan söka information och använda den för att skriva en egen text. Du kan på ett enkelt sätt resonera om hur bra källan är.
Du kan söka information från flera olika källor och använda den för att skriva en egen text. Du kan på ett utvecklat sätt resonera om hur bra källan är och välja källor som du tycker är tillförlitliga.
Du kan söka information från flera olika källor och använda den för att skriva en egen text. Du kan på ett välutvecklat sätt resonera om hur bra källan är och välja källor som du tycker är tillförlitliga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: