Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt-17 Huset

Skapad 2017-01-29 19:21 i Gammal Trelleborg
Grundskola 6 Svenska
Huset, vårens första ämnesövergripande tema i Team 6. I svenskan beskriver och argumenterar vi. Vi kommer också att granska reklam och skapa egen reklam. Arbetsområdet innehåller även informationssökning/-sammanställning samt källkritik.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv
  • söka information från olika källor och värdera dessa.
    Sv

Matriser

Sv
Svenska åk 4-6

F
E
C
A
Att skriva olika slags texter
Du skriver med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du skriver med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du skriver med tydligt innehåll och väl fungerande struktur .
Att variera språket
Du har viss språklig variation.
Du har förhållandevis god språklig variation.
Du har god språklig variation.
Att använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
Du använder reglerna med viss säkerhet.
Du använder reglerna med relativt god säkerhet.
Du använder reglerna på ett väl fungerande sätt.
Att söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Att resonera om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställa med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Att förstärka och levandegöra dina texters budskap med olika estetiska uttryck
Du använder estetiska uttryck på ett i huvudsak fungerande sätt för att förstärka dina texter.
Du använder estetiska uttryck på ett ändamålsenligt sätt för att förstärka dina texter.
Du använder estetiska uttryck på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att förstärka dina texter.
Att samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter
Du hjälper till viss del till att hålla samtalet igång genom att svara och ställa frågor.
Du håller igång samtalet relativt väl genom att ställa följdfrågor och komma med egna reflektioner.
Du upprätthåller samtalet väl genom jämförelser av åsikter och reflektioner.
Att förbereda och genomföra muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare
Dina muntliga redogörelser är enkla och i huvudsak fungerade. Du har viss anpassning till syfte och mottagare.
Dina muntliga redogörelser utvecklade och relativt väl fungerande. Du har god anpassning till syfte och mottagare.
Dina muntliga redogörelser är välutvecklade och väl fungerande. Du har god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: