👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism

Skapad 2017-01-30 09:55 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Samhällskunskap
Hinduismen och Buddhismen är två världsreligioner som skiljer sig avsevärt ifrån de andra världsreligionerna både till människosyn och hur man utövar dem. Hur påverkar religionerna hur utövarna ser på världen och organiserar sina liv?

Innehåll

Mål för arbetet

Momentets syfte är att du möter, funderar och reflekterar över Hinduismens och Buddhismens livsåskådningar och vad dessa åskådningar innebär för människan och samhället. Du ska få kunskaper om religionernas traditioner, berättelser, symboler och världsåskådning. Målet är att kunskaperna ska tillåta dig att reflektera över frågor så som, hur utövarna ser på etik och moral, kön och sexualitet, jämställdhet och rättvisa, samt identitet. 

Arbetsgång

Med hjälp av genomgångar, läroböcker och internet källor ska du skriftligt redogöra för Hinduismens och Buddismens centrala drag, samt jämföra dem med varandra och andra världsreligioner. 

- Bearbeta Hinduismens centrala drag som världsreligion.

- Bearbeta Buddhismens centrala drag som världsreligion.

- Skriva en jämförande uppsats av världsreligionerna.

 

Bedömning

Vad som bedöms är din förmåga att:

* Med egna ord beskriva religionernas centrala tankar, begrepp, berättelser, symboler, traditioner samt livsåskådningar.

* Förmågan att se samband och helheter inom och mellan världsreligionerna.

* Argumentera över skillnader och likheter inom och mellan världsreligionerna.

* Reflektera över frågor om moral, identitet och samhälle.

* Förmåga att självständigt söka, granska och tolka information.

 

Matriser

Re Sh
Hinduism och Buddhism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tillämpa kunskaper
Begreppsförståelse. Kunskapsanvändning.
 • Re  E 9
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
 • Re  A 9
Visar grundläggande kunskaper inom ämnet och kan redogöra för centrala begrepp och fakta.
Visar utförliga kunskaper inom ämnet och redogör för centrala begrepp och fakta.
Visar en förståelse inom ämnet som tillåter dig att sätta in begrepp och fakta i ett sammanhang.
Visar ett brett och analyserande tankesätt inom ämnet. Du resonerar och värderar ämnet utifrån flera utgångspunkter.
Tolka, värdera och resonera
Moral, etik, identitet. Rättigheter, skyldigheter. klass, jämställdhet. Metatanke.
 • Re  E 9
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
 • Re  A 9
Visar grundläggande förmåga att resonera kring livsfrågor såsom moral, identitet och jämställdhet.
Visar på en god förmåga där du resonerar kritiskt i förhållande till livsfrågor och livsåskådningar.
Visar en förmåga att föra utförliga och resonemang över livsfrågor och livsåskådningar. Du kopplar resonemangen till händelser, modeller eller sammanhang.
Visar en förmåga att nyanserat resonera över livsfrågor och livsåskådningar. Du väger olika utgångspunkter och perspektiv mot varandra och landar i ett ställningstagande.
Analysera och argumentera
Helhet/samband. Skillnader, likheter. Individ, samhälle. Modeller, system.
 • Re  E 9
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
 • Re  A 9
Visar grundläggande förmåga att analysera och bygga upp argument. Du har en förmåga att se enkla samband och göra simpla jämförelser.
Visar en förmåga att bygga upp argument efter en logisk och sammanhängande analys baserad på väl vald fakta och utgångspunkter.
Visar förmåga att analysera och bygga upp argument. Dina argument är baserade på väl vald fakta och utgångspunkter. Du har även en förmåga att ställa dig kritisk till både innehållet och dig själv.
Visar en förmåga att föra en självkritisk, nyanserad analys utifrån en rad olika utgångspunkter och perspektiv. Analysen resulterar i väl uppbyggda och problematiserande argument.