Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good Stuff Gold år 4 Time/Pets

Skapad 2017-01-30 10:55 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 4 Engelska
Du kommer arbeta med tid, husdjur och rumsord.

Innehåll

Arbetsområde

Vi kommer arbeta med djurord, veckodagar, klockslag och rum i hus.

 

Mål för dig som elev

Du ska få lära dig att:

 • kunna djurord 
 • veckodagarna
 • några klockslag
 • namn på rum i hus

 

Så här kommer vi arbeta

Du kommer arbeta med texter och arbetsuppgifter. Du kommer göra muntliga övningar där du både läser och samtalar.

 

Det som bedöms är din förmåga att :

- uttrycka dig i tal och skrift


- uppfatta engelskt tal


- arbeta utifrån givna instruktioner


- förstå de grammatiska övningarna

 

Du får visa vad du kan genom att:


- aktivt delta på genomgångar och diskussioner


- lyssna på hörövningar


- uttrycka dig muntligt och skriftligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: