👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motion och hälsa

Skapad 2017-01-30 11:10 i Prova-skolan Falkenberg
Tema Motion och hälsa för 4-6 på Provaskolan
Grundskola 3 – 5 Matematik Idrott och hälsa Svenska Hem- och konsumentkunskap
Hur mycket påverkas din hälsa av motion och rätt kost? Äter du näringsrik mat och rör dig tillräckligt mycket?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kunna planera och tillaga olika måltider för förbättrad hälsa och motion. Kunna värdera olika fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa.

Bedömning - vad och hur

Undervisning och arbetsformer

Uppgifter

 • Fikans betydelse

 • Hur ofta motionerar?

 • Vad äter du under en vecka?

 • Hur mycket rör du dig under en vecka?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6