Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

God skrivutveckling - särskilt stöd åk 4-6

Skapad 2017-01-30 11:59 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Bedömningsmatris utifrån Ingvar Lundbergs God skrivutveckling
Grundskola 4 – 6 Svenska
Särskilt stöd i svenska där du tränar stavning, meningsbyggnad samt skriver och utvecklar texter och berättelser. De grönfärgade fälten är steg som du har uppnått. De vita fälten är mål att arbeta mot.

Innehåll

Det här ska vi lära:

Du kommer att få utveckla din stavning, meningsbyggnad samt skrivförmåga. Du får arbeta med sakprosa och skönlitterära texter.

Så här ska vi jobba:

Du kommer att under ditt arbete hos specialpedagog få träna olika arbetssätt och metoder för att utveckla din skrivförmåga. Du kommer att variera mellan följande arbeten under terminen. Varje moment avslutas med en utvärdering.

Arbetsbok - skrivövningar anpassade efter dina förutsättningar  

Skriva texter -producera olika typer av sakprosa och skönlitterära texter

Läsförståelsefrågor  - möjlighet att reflektera utifrån innehållet i boken samt träna på meningsbyggnad och stavning

Ord och bild-kort - träna stavning och läsförmåga av ord med konsonantförbindelser, dubbelteckning eller ljudstridig stavning

Skriva meningar till bildserie - öva meningsbyggnad och utvecklande av texter          

Ipad svenska - utvalda appar i svenska som övar ord och begrepp, läsförståelse eller stavning

Övriga skrivuppgifter - anpassade efter din förmåga

Lexia - individuella övningar på dator/Ipad

Så här ska du få visa:

Du visar din läsförmåga mätt utifrån God skrivutvecklings fem dimensioner:

Stavning
Meningsbyggnad och textform
Funktionell skrivning
Skapande skrivning
Intresse och motivation för skrivning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Elevens skrivutveckling

Stavning
Meningsbyggnad och textform
Funktionell skrivning
Skapande skrivning
Intresse och motivation för skrivning
När använder mig av en strategi eller regler vid svårstavade ord. Jag kan se på ordet om jag gör rätt.
Jag skriver en lång och välarbetad text som passar mottagaren.
Jag bearbetar min text och arbetar medvetet med språket för att anpassa texten till en tänkt läsare.
Jag skriver dikt som framkallar stämningar
Jag visar stor lust och glädje i skrivandet och jag skriver länge och intensivt.
Jag plockar direkt fram ord eller delar av ord ur minnet.
Jag skriver olika texter för olika läsare så att de förstår. Jag använder målande ord när jag skriver.
Jag skriver faktatext med egna ord och hämta fakta från olika källor.
Jag uttrycker både mina egna och andras känslor i skrift.
Jag skriver ofta med lust och glädje.
Jag skriver sällan isär ord,
Jag skriver sammanhängande, längre texter med tydlig handling och med rubriker och avslutning. Det finns en röd tråd.
Jag skriver en redovisning av ett projektarbete, ett musei- eller ett studiebesök.
Jag skriver målande och detaljerade beskrivningar av miljöer och människor.
Jag skriver dagbok.
Jag kan avstava ord rätt.
Jag skriver på dator och använder ordbehandlings programmet.
Jag formulerar frågor inför en intervju med någon.
Jag skriver en dialog och visar vad folk säger till varandra.
Jag skriver gärna e-mail.
Jag stavar vanliga svårstavade ord rätt (sjunga, kärlek, göra, djur).
Jag kan skriva med målande adjektiv för att bygga texten.
Jag använder stödord eller tankekarta när jag skriver en faktatext.
Jag skriver en längre berättelse med både inledning, händelse och avslutning.
Jag skriver ganska ofta, gärna vykort, hälsningar och meddelanden.
Jag klarar ofta att stava dubbelteckning rätt.
Jag skriver snabbt och säkert. Ibland blir det berättelser på flera sidor.
Jag skriver referat från möte.
Jag skriver en längre berättelse med fantasi och påhittade saker.
Jag skriver ibland själv utan att någon sagt åt mig att göra det.
Jag skriver två- och ibland flerstaviga ord rätt.
Jag får meningarna att hänga ihop.
Jag skriver en recension av en bok jag läst.
Jag kommer själv på en berättelse och skriver den men den blir inte lång. (20-35 ord)
Jag skriver inte så ofta men någon gång tycker jag det är roligt.
Jag skriver korta ord.
Jag använder många olika ord och har inte samma ord hela tiden.
Jag skriver svar på frågor i mina skolböcker.
Jag skriver en liten berättelse jag fått höra men använder inte så många ord, (mindre än 20 ord)
Jag vill gärna att någon skriver ned sådant som jag berättar.
Jag blandar inte små och stora bokstäver när jag skriver.
Jag skriver både långa och korta meningar. Ibland rättar jag mig själv.
Jag skriver dagbok.
Jag skriver saker på en teckning för att förklara vad den föreställer.
Jag gör mellanrum mellan orden.
Mina meningar är ibland långa och komplicerade.
Jag skriver en lapp att sätta upp på anslagstavlan om t.ex. en bortsprungen katt.
Sådant som jag berättar får någon skriva ned.
Jag skriver ord med egen stavning.
Jag skriver många meningar med många olika ord. Det går ganska fort.
Jag skriver ett meddelande till klassen om något som ska hända.
Jag kan skriva första bokstaven i ordet.
Jag sätter punkt och stor bokstav men gör fel ganska ofta.
Jag skriver ett enkelt brev till någon i familjen eller någon jag känner väl.
Jag kan skriva mitt namn
Jag skriver en enkel mening.
Jag skriver korta sms.Jag skriver enkla meddelande på datorn.
Jag kan skriva några riktiga bokstäver.
Jag skriver några ord.
Jag skriver enkla vykort eller skriver minneslappar och önskelistor.
Jag skriver påhittade bokstäver.
Jag skriver skyltar till mitt rum som Välkommen, Här bor jag
Jag låtsasskriver med klotter.
Jag sätter mitt namn på teckningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: