👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 5

Skapad 2017-01-30 12:39 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 5 Matematik
Du kommer arbeta med omkrets och area på figurerna kvadrat,rektangel, triangel och cirkel. Du kommer också få arbeta med skala och vinklar.

Innehåll

Efter avslutat område ska du kunna:

 • Räkna ut omkrets för kvadrat, rektangel, triangel och cirkel.
 • Räkna ut area för kvadrat, rektangel, triangel och cirkel. 
 • Använda enheterna cm^2 och m^2. 
 • Kunna räkna ut area för sammansatta figurer. 
 • Förstå och kunna använda skala.
 • Kunna beskriva räta,trubbiga och spetsiga vinklar. 
 • Veta hur många grader ett helt och ett halvt varv är. 
 • Kunna räkna med vinkelsumman i en triangel.
 • Kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Area, omkrets, kvadratcentimeter (cm^2), kvadratmeter (m^2), kilometer,mil, skala, diameter, radie, mittpunkt, pi, rektangel, triangel, cirkel, vinkel, trubbig, rät, spetsig, vinkelben, vinkelsumma, symmetrisk, symmetriaxel.
Du har ännu inte baskunskaper om matematiska begrepp. Du kan ännu inte använda dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer
Begrepp
Kunna förstå och beskriva begreppen ovan.
Du kan ännu inte beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker,symboler, bilder och andra matematiska uttryck.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker,symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker,symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker,symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Metod
Kunna räkna ut omkrets och area på rektanglar.
Du kan ännu inte göra uträkningar i med omkrets och area.
Du kan göra enkla uträkningar med omkrets och area för rektanglar på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med omkrets och area på rektanglar på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med omkrets och area på rektanglar på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod
Kunna räkna ut omkrets och area på trianglar.
Du kan ännu inte göra uträkningar i med omkrets och area.
Du kan göra enkla uträkningar med omkrets och area för trianglar på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med omkrets och area på trianglar på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med omkrets och area på trianglar på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod
Kunna räkna ut omkrets och area på cirklar.
Du kan ännu inte räkna ut omkrets och area på cirklar.
Du kan göra enkla uträkningar med omkrets och area för cirklar på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med omkrets och area på cirklar på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med omkrets och area på cirklar på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod
Du vet att vinkelsumman i en triangel är 180 grader och kan räkna ut vinkelsumman i trianglar.
Du kan ännu inte göra uträkningar med vinkelsumman på trianglar.
Du kan göra enkla uträkningar när du räknar ut vinkelsumman trianglar på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar när du räknar ut vinkelsumman trianglar på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar när du räknar ut vinkelsumman trianglar på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod
Kunna rita och mäta olika vinklar.
Du kan ännu inte rita och mäta olika vinklar.
Du kan rita och mäta vinklar på ett ganska bra sätt.
Du kan rita och mäta vinklar på ett bra sätt.
Du kan rita och mäta vinklar på ett mycket bra sätt.
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt.
Du redovisar dina uträkningar tydligt och kan förklara hur du löst uppgiften
Du kan ännu inte redovisa dina lösningar och förklara hur du tänker.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man gör uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man gör uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man gör uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen