Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 3

Skapad 2017-01-30 14:11 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Slöjd
Här får du känna på glädjen i att skapa med händerna och lära dig hantera redskap/verktyg/maskiner.

Innehåll

I åk3 tränas följande:

 • Säkerhetsregler i en slöjdsal
 • Redskapens benämning och användningsområde
 •  Hur man använda olika maskiner, deras namn och  vad dess olika delar heter
 • Tekniker du kommat att arbeta med:  snoddar/flätor, väva ,våttova, brodera,klippa, kontursåga, borra, kapa, spika, hyvla, klippa, böja
 • Materiallära ull, bomull, furu, björk, metalltråd
 • Slöjdens arbetsprocesser : idé-övervägande-framställning-värdering
 • Tittar på olika inspirationskällor t ex berättelser, kamrater, dator, modeller.
 • Slöjdföremålens funktion.
 • Färglära

Redovisning:

I text och bild, muntligt, kamratbedömning

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: