Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjden de första åren. Svensgårdsskolan åk 3

Skapad 2017-01-30 14:21 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Allmän slöjdplanering för underlag till pp i åk 3-5
Grundskola 3 Slöjd
På slöjden ska vi lära oss: ¤ skapa föremål med hjälp av olika material, redskap, verktyg och tekniker ¤ välja och motivera arbetssätt med hänsyn till kvalitén, miljön, och till målet med slöjdarbetet ¤ analysera och värdera ditt arbete och resultat med hjälp av uttryck från slöjden ¤ tolka vad slöjdföremål kan berätta

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Du kan skapa enkla saker i olika material med hjälp av enkla instruktioner.

Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.

Du kan hjälpa till att göra en idé bättre när du ser exempel i slöjden.

Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att slöjdarbetet går framåt.

Du kan berätta om hur du har arbetat i slöjden.

Du kan berätta om hur färg, form och material påverkar hur en sak ser ut. 

 

 

ARBETSGÅNG

Vi börjar med att lära känna salen, rutiner, lära namnen på de vanligaste redskapen tex nål, tråd, garn, sax och materialen tex ull, bomull.

Vi pratar om slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks - och prydnadsföremål. Vi vill lära mer om hantverk som eleverna möter i sin vardag.

Vi jobbar i början med enklare garntekniker som snoddar och fingervirkning.

Vi testar att tova med ull och filtnål. Vi börjar tova med formar och på tyg.

Vi kommer att testa symaskinens enklaste funktioner. Vi lär oss styra och sy i linjer

Vi skapar mjuka filurer för hand genom att skissa efter inspiration av sagor. När vi skissat formar vi filuren i lera för att få en tredimensionell modell att utgå ifrån när vi börjar skapa i textil. Detta år utgår vi från sagan" Borttappad" av Shaun Tan som haft en utställning på Dunkers kulturhus i Helsingborg 2018.Vi jobbar med att sy filurerna för hand med broderitråd. Vi berättar för varandra hur vi tillverkade filuren, varför vi valt just den färgen, formen och materialet och vilka egenskaper filuren har. Slutligen ser vi delar ur den animerade filmen "Borttappad" av Shaun Tan och pratar om fantasi och skapande. Så olika vi kan skapa efter samma inspiration!

 

BEDÖMNING

I slöjdämnet jobbar vi i de lägre åren mot kunskapskraven som finns i åk 6 men på en lägre nivå. Vi tränar redan från start våra förmågor för att kunna nå betyg i åk 6. För att nå betyget E i åk 6 ska man ha uppfyllt följande:

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: