Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråkräkning

Skapad 2017-01-30 15:19 i Aspen Montessori Grundskolor
Lpp som utgår från Matteborgen 5B. Behandlar momenten tal, bråk, procent, decimaltal och geometri.
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med tal i bråkform med stöd av Montessorimaterial och övningsuppgifter i läroboken.

Innehåll

Mål för eleven (vad ska jag kunna)

 • skriva en halv med olika bråk
 • jämföra och storleksordna bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18
 • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

Arbetssätt / Undervisning

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar med Montessorimaterial.
 • Arbete med problemlösning ensam, tillsammans och med hela klassen.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5B. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Fortsatt träning av multiplikationstabellerna.
 • Diagnoser till kapitlet, för att se vad varje elev behöver arbeta vidare med. 
 • Matteprov på tal och bråkuppgifter.

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna i samtal med pedagogen och efter dina resultat på diagnosen och provräkningen samt vid ditt resonemang vid problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: