👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årskurs 1 - 2 Arbetsområde Året

Skapad 2017-01-30 18:42 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Arbetsområde om trafik årskurs 1
Grundskola 1 Bild Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Matematik
Nu ska vi ut i naturen! I detta arbetsområdet ska du få lära dig lite mer om vad som händer i vår natur under våra olika årstider. Hur är det med växterna och djuren? Vi kommer att arbeta med vilka våra årstider är och vilka månader som hör till respektive årstid.

Innehåll

Året

Du ska få träna på att:

I NO:

 • göra undersökningar av årstider, natur och djur. 
 • namnge några djur och växter.
 • berätta om djur och natur.
 • förklara och beskriva samband i naturen. Hur allt hänger ihop. 

I Svenska:

 • träna på förmågorna att beskriva och förklara. 

Undervisningen - du ska få lära dig:

 • ord och begrepp som handlar om djur och natur.
 • om våra årstider och varför vi har olika årstider.
 • vilka våra månader är och vilka som hör till respektive årstid. 
 • om djur och växter som finns i din närhet.
 • vad en livscykel och näringskedja.

 Hur?

Vi ska:

 • göra undersökningar i naturen.
 • dokumentera vad vi lärt oss genom att skriva och rita.
 • se film.
 • använda oss av sånger och ramsor. 
 • träna på att beskriva och förklara.
 • läsa texter.

Du kan visa vad du lärt dig genom att?

 • säga vad du tycker, tänker och kan då vi samtalar i olika grupperingar.
 • berätta vad du kan om årstider och månader. 
 • beskriva de olika årstiderna och förklara samband i naturen.
 • berätta om djur och växter under de olika årstiderna
 • dokumentera dina arbeten i din temabok. 
 • rita och skriva.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3