Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige resan

Skapad 2017-01-30 21:35 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Geografi Svenska
Vi ska göra en resa genom Sveriges landskap. Vi kommer att lära oss om Sveriges geografi och natur samt fakta om våra landskap. Du kommer att få göra en presentation inför klassen där du berättar om ett av Sveriges landskap.

Innehåll

Syfte

Våra mål

Du ska kunna:

 • Namn och läge på Sveriges landskap samt större städer, vatten, berg och öar.
 • Berätta om svenska natur- och kuturlandskap samt redogöra för på processen bakom.
 • Ge exempel på orsaker och konsekvenser av fördelningen av Sveriges befolkning.
 • Använda ord och begrepp som hör till ämnet geografi.
 • Muntligt redovisa ett landskap.

Så här ska vi arbeta

 • Vi har gemensamma genomgångar.
 • Vi arbetar med kartor och kartböcker.
 • Vi väljer ut lämplig fakta och för resonemang kring det vi läst.  
 • Vi tittar på serien "Geografens testamente".
 • Tillsammans med en kamrat förbereder och genomför en redovisning av ett landskap med hjälp av en checklista som berättar om vad presentationen ska innehålla.

 

Bedömning

Du visar att du når våra mål genom att:

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner.
 • du kan använda en karta för att hitta platser samt söka information.
 • du kan berätta något om Sveriges natur- och kulturlandskap.
 • du kan placera ut landskap, städer, vatten, berg och öar på en karta
 • tillsammans med en kompis väljer ut och sammanställer relevant fakta och redovisar denna genom en tydlig presentation för klassen.

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: