Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Re: Etik och moral 1.1

Skapad 2017-01-31 07:09 i Provskola - grundskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Etik och moral

Innehåll

Etik och moral finns i alla religioner. Båda orden betyder samma sak: sed eller vana. Alla har vi synpunkter på vilken sed som är bra. En sed kan vara att alltid tänka på andra eller att göra det man själv vill att andra ska göra mot en. Det är vanligt att ordet etik används för teorier om hur vi ska handla. Moral blir praktiken, mer något personligt som "du som inte talar sanning gör fel" eller "det är omoraliskt att vara otrogen".

Mål:

Du kommer att få lära dig mer om:
- moraliska dilemman och att göra en analys och argumentation utifrån etiska modeller till exempel konsekvens- och pliktetik
- föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplad till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik
- etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar
-etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar

Undervisning

Vi kommer att arbeta utifrån samhälleliga frågor och diskutera värdet av livsåskådningar i ögonen på människor.
Gruppdiskussioner och helklassdiskussioner kommer att uppta större delen av arbetsområdet. 
Arbetet examineras genom en skriftligt uppgift där ni diskuterar etik, moral och livsåskådningar utifrån fasta frågor.
Det går även att examineras muntligt om ni föredrar det. 

 

Uppgifter

 • Re: Uppgift för fredagens lektion

 • Re: Barnmorska vägrar utföra aborter

 • Re: Uppgift för fredagens lektion

 • Etik & Moral - Gruppdiskussion livsåskådningar

Kopplingar till läroplanen

 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Lgr11
 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
  Re  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Re  A 9

Matriser

Re
GA Religionskunskap 7-9

F
E
C
A
RE-3. Religion och samhälle
Förmågan att resonera om hur religioner påverkas av och påverkar samhälleliga förhållanden och skeenden. Eleven kan använda sig av och utgå ifrån undersökningar (läroböcker, tidningsartiklar, egengjorda sammanställningar etc.) om hur religioner påverkas av och påverkar samhälleliga förhållanden (att skaffa barn utanför äktenskapet är i Sverige inte längre otillåtet och inte längre omoraliskt i svenska kyrkans ögon etc.) och skeenden (ökad jämställdhet i samhället ledde till att svenska kyrkan gjorde det möjligt för kvinnor att bli präster etc.) för att föra underbyggda resonemang om samband (hur hänger det ihop) mellan religion och samhälle.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva någon likhet eller skillnad.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
RE-4. Livsåskådningens betydelse
Förmågan att resonera om livsfrågor och identiteter. Eleven kan resonera om hur livsfrågor (vad händer efter döden, är det rätt att stjäla etc.) skildras i olika sammanhang (i skolan, i USA, på fotbollsträningen, i kompisgruppen etc.) på ett sådant sätt att resonemanget förs framåt. Dessutom kan eleven resonera om hur identiteter (en själv som fotbollspelare, flickvän, dansare, storasyster etc.) formas av religioner (islam, hinduism etc.) och livsåskådningar (new agerörelsen etc.) på ett sådant sätt så att resonemanget förs framåt.
Eleven kan beskriva att livsfrågor skildras i olika sammanhang och att identiteter kan ha med religioner och andra livsåskådningar att göra.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
RE-5. Moraliska frågeställningar
Förmågan att resonera och argumentera om moraliska frågeställningar och värderingar. I elevens resonerande och argumenterade kring moraliska (vad är rätt och vad är fel?) frågeställningar (vad är en god människa? är det rätt med abort? etc.) och värderingar (ställningstaganden i en viss fråga t.ex det är rätt med fri abort, ibland är våld befogat etc.) förs underbyggda resonemang där både etiska (vad är rätt och vad är fel?) begrepp (ord som är specifika för moral och etik) och modeller (pliktetik, konsekvensetik etc.) används på ett fungerande sätt.
Eleven kan uttrycka sina egna moraliska värderingar och argumentera för dem.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: