Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, decimaltal och procent.

Skapad 2017-01-31 08:01 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
LPP Bråk, decimaltal och procent, åk 6 Smygeskolan
Grundskola 5
.

Innehåll

 

Målet med detta arbetsområdet är att eleverna efter avslutat arbete ska ha förmåga att kunna:

 • förstå vad bråkform och blandad form är
 • beräkna hur mycket bråkdelen av någonting är
 • se samband mellan bråk, decimaltal och procent
 • beräkna hur mycket en viss procent av någonting är

Begrepp

Procent
bråkstreck
täljare
nämnare
kvot
decimaltal
bråk
bråkform
blandad form

 

Arbetssätt:

Du kommer att få:

 • delta i gemensamma genomgångar och diskussioner
 • färdighetsträna i boken
 • lösa kluriga utmaningar i grupp

 

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Bråk,decimaltal, procent

Har ännu inte nått målen
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
din förmåga att redovisa uppgifter, skriftligt och muntligt, och använda matematiska begrepp
du behöver träna på att redovisa uppgifter, skriftligt och muntligt, och använder matematiska begrepp
du har förmåga att på ett fungerande sätt redovisa uppgifter, skriftligt och muntligt, och använda matematiska begrepp
du har förmåga att på ett väl fungerande sätt redovisa uppgifter, skriftligt och muntligt, och använda matematiska begrepp
du har förmåga att på ett mycket väl fungerande sätt redovisa uppgifter, skriftligt och muntligt, och använda matematiska begrepp
din förmåga att förstå vad bråkform och blandad form är
du behöver träna på att förstå vad bråkform och blandad form är.
du har förmåga att förstå vad bråkform och blandad form är.
du har god förmåga att förstå vad bråkform och blandad form är.
du har mycket god förmåga att förstå vad bråkform och blandad form är.
din förmåga att beräkna hur mycket bråkdelen av någonting är
du behöver träna på att beräkna hur mycket bråkdelen av någonting är
du har förmåga att på ett fungerande sätt beräkna hur mycket bråkdelen av någonting är
du har god förmåga att på ett fungerande sätt beräkna hur mycket bråkdelen av någonting är
du har mycket god förmåga att på ett fungerande sätt beräkna hur mycket bråkdelen av någonting är
din förmåga att se samband mellan bråk, decimaltal och procent
du behöver träna på att se samband mellan bråk, decimaltal och procent
du har förmåga att på ett fungerande sätt se samband mellan bråk, decimaltal och procent
du har god förmåga att på ett fungerande sätt se samband mellan bråk, decimaltal och procent
du har mycket god förmåga att på ett fungerande sätt se samband mellan bråk, decimaltal och procent
din förmåga att beräkna hur mycket en viss procent av någonting är
du behöver träna på att beräkna hur mycket en viss procent av någonting är
du har förmåga att på ett fungerande sätt beräkna hur mycket en viss procent av någonting är
du har god förmåga att på ett fungerande sätt beräkna hur mycket en viss procent av någonting är
du har mycket god förmåga att på ett fungerande sätt beräkna hur mycket en viss procent av någonting är
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: