Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2017-01-31 10:04 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 7 Matematik
I detta kapitel får du lära dig om uttryck både numeriskt och algeriskt. Du kommer också att lösa ekvationer och beskriva mönster.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Se nedan 

Bedömning - vad och hur

Nedan finns kriterier för lägsta bedömning.

Se även matrisen. 

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar av de olika momenten

Arbeta med uppgifter som är av rutinkaraktär 

Diskutera lösningsmetoder

Efter avslutad grundkurs följer diagnos och därefter kan man förbättra eller fördjupa arbetet.

Vi avslutar med ett skriftligt prov för området.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Algebra

Du kan ännu inte
lägre nivå --->
--->
---> högre nivå
Prioriteringsreglerna
- för numeriska uttryck - för algebraiska uttryck
Du kan ännu inte följa prioriteringsreglerna när det är fler räknesätt i uppgifter.
Du kan prioriteringsreglerna för de fyra räknesätten.
Du kan prioriteringsreglerna för parenteser och de fyra räknesätten. Du kan reglerna för både numeriska och algebraiska uttryck.
Du använder med stor säkerhet prioriteringsreglerna för parenteser och de fyra räknesätten. Du kan reglerna för både numeriska och algebraiska uttryck.
Uttryck med variabler
- tolka och skriva uttryck med variabler - förenkla uttryck med variabler - förenkla parentes uttryck
Du kan ännu inte tolka och skriva uttryck med variabler.
Du kan tolka och skriva uttryck med variabler. Du kan förenkla uttryck med parentes och variabler.
Du kan med säkerhet tolka och skriva uttryck med variabler. Du kan med säkerhet förenkla uttryck med parentes och variabler.
Du kan med god säkerhet tolka och skriva uttryck med variabler. Du kan med god säkerhet förenkla uttryck med parentes och variabler.
Lösa ekvationer
- övertäcknings- och balansmetoden. - lösa problem m h a ekvationer
Du kan ännu inte lösa ekvationer med både överläggnings- och balansmetoden.
Du kan lösa ekvationer m h a överläggnings- och balansmetoden.
Du kan med säkerhet lösa ekvationer m h a överläggnings- och balansmetoden. Du kan lösa problem m h a ekvationer
Du kan med god säkerhet lösa ekvationer m h a överläggnings- och balansmetoden. Du använder med god säkerhet ekvationer i problemlösningsuppgifter.
Mönster
- tolka och skriva uttryck för mönster och talföljder
Du kan ännu inte tolka och skriva uttryck för mönster och talföljder.
Du kan tolka och skriva uttryck för mönster och talföljder.
Du kan med säkerhet tolka och skriva uttryck för mönster och talföljder.
Du kan med god säkerhet tolka och skriva uttryck för mönster och talföljder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: