Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattedetektiverna 3A kap. 1 Tal

Skapad 2017-01-31 11:00 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
En LPP för första kapitlet i boken Mattedetektiverna 3A. Kapitlet behandlar ental, tiotal, hundratal och tusental.
Grundskola 3 Matematik
Första kapitlet i boken Mattedetektiverna handlar om STORA tal. Du ska få lära dig om ental, tiotal, hundratal och tusental!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig de olika talsorterna ental, tiotal, hundratal och tusental. Du ska få träna på att skriva större tal med både siffror och bokstäver, lära dig avrundning och att överslagsräkna. Du ska få lära dig att lösa vardagliga matematiska problem och du ska också få konstruera egna matematiska problem utifrån vardagliga händelser.

När vi avslutar detta kapitel ska du kunna;

¤ talsorterna ental, tiotal, hundratal och tusental
¤ avrunda till närmaste tiotal och hundratal
¤ överslagsräkna
¤ se talmönster
¤ konstruera egna enkla matematiska problem

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska arbeta tillsammans utifrån boken Mattedetektiverna 3A. Vi kommer att använda oss av mycket laborativt materiel. Vi ska arbeta med pengar och tallinjer. Problemlösning kommer ske både i grupp och enskilt. Vi ska jobba med positionssystemet på olika sätt. Vi kommer att träna med hjälp av olika datorprogram och appar.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer bedömma din förståelse för positionssystemet. Du ska veta vad ental, tiotal, hundratal och tusental är, veta t.ex att 2 i 1205 betyder 200.


Vi kommer också titta på din förmåga att formulera och lösa matematiska problem.

Hur du får visa vad du kan:

Du ska få visa med konkret materiel hur positionssystemet fungerar. Du ska få visa din förmåga att formulera och lösa matematiska problem genom gruppdiskussioner, eget arbete och grupparbeten. Du ska få berätta hur du har tänkt när du löst dina uppgifter. Du ska få göra en diagnos i taluppfattning. Pedagogerna observerar ditt arbete under lektionstid.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Mattedetektiverna 3A kap. 1 Tal

Rubrik 1

Taluppfattning
Nivå 1
Du redogör för vad som är ental, tiotal, hundratal och tusental med hjälp av praktiskt material.
Nivå 2
Du använder och visar förståelse för ental, tiotal, hundratal och tusental .
Nivå 3
Du visar på god förståelse och använder dig av ental, tiotal, hundratal och tusental i olika sammanhang.
Aspekt 1

Ma
Mattedetektiverna 3A kap. 1 Tal

Rubrik 1

Problemlösning
Nivå 1
Du löser enkla matematiska problem.
Nivå 2
Du beskriver hur du har löst ditt problem.
Nivå 3
Du bedömer om ditt svar är rimligt. Du visar på flera olika lösningar och kan värdera dem.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: