Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap åk 7 - De abrahamitiska religionernas gemensamma ursprung

Skapad 2017-01-31 12:38 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religioner påverkar samhällen och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om de gemensamma berättelserna och personerna som la grunden för framväxten av tre världsreligioner; judendom, kristendom och islam. Vi kommer att studera var många av de centrala tankegångarna, traditionerna, de konkreta religiösa uttrycken och handlingarna inom religionerna har sitt ursprung. Du kommer att få lära dig om likheter och skillnader mellan de tre religionerna.

Innehåll

Syfte - förmågor som ska utvecklas

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska:

* Utveckla dina förmågor att redogöra och analysera.

 

Centralt innehåll (vad?)

Du ska lära dig:

Viktiga och centrala delar ur judendomens, kristendomens och islams historia med tyngdpunkten i deras urkunder (Tanach, Bibeln och Koranen) 

Likheter och skillnader mellan judendomens, kristendomens och islams historiska berättelser och personer.

Likheter och skillnader mellan judendomens, kristendomens och islams centrala tankar, traditioner, religiösa uttryck och handlingar

Att jämföra religionerna

Att använda och förklara vanligt förekommande ord och begrepp inom religionerna

 

 

Arbetsgång (hur?)

Det här är första arbetsområdet av tre i årskurs 7, det andra området handlar om judendomen och det tredje området om nya testamentet och kristendomen. Vi kommer att fortsätta arbetsområdet i åk 8.

I det första momentet kommer fokus att ligga på s. 24-58 i läroboken RELIGION A åk 7-9, (ISBN 978-91-7306-904-5). Avsnittet handlar om Gamla Testamentet. Vi kommer att varva föreläsningar, film, diskussioner och enskilda arbetsuppgifter med varandra.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper genom:

* Lektionsaktivitet vid genomgångar och par/gruppuppgifter

* Diskussioner i mindre grupper och helklass

* Inlämningsuppgifter (exit tickets)

* Förhör

 

Efter arbetsområdet ska du kunna:

Redogöra för dessa berättelser och analysera dem: Skapelseberättelserna, syndafloden, Abrahams släkthistoria, uttåget ur Egypten, Moses förbund, erövringen av Kanaans land, landets storhetstid och fall samt profeternas tid.
Redogöra för personerna: Adam, Eva, Kain och Abel - Noa - Abraham, Ismail och Isak - Jakob och Josef - Mose - Saul, David och Salomo - Jesaja och Jeremia.
Redogöra för likheter och skillnader som förekommer i berättelserna i urkunderna: Tanach, Bibeln och Koranen

Kunna ge exempel på centrala tankar och uttryck som har sin grund i urkunderna t.ex. lagar och regler, traditioner och högtider, symboler och uttryck.

Kunna förklara och använda dessa begrepp: Tanach, Bibeln, gamla testamentet, skapelsemyt, arvssynd, syndaflod, monoteistisk, abrahamitisk religion, mosaisk religion, det utvalda/förlovade landet, det utvalda folket, israels folk, Jahve, Kanaans land, förbundet, lagreligion, tabernaklet, förbundsark, menoran, templet i Jerusalem, Juda rike, profet, messias och fridsriket.

Matriser

Re
RELIGION ÅK 7

F
E
C
A
Beskriva och förklara
Du kan med hjälp av centrala ord och begrepp beskriva och förklara både muntligt och skriftligt.
Eleven har grundläggande kunskaper om judendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Eleven har goda kunskaper om judendome och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Eleven har mycket goda kunskaper om judendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: