Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP VT20 - English year 5

Skapad 2017-01-31 14:01 i Holstagårdsskolan Helsingborg
En övergripande planering för HT 2017 Årskurs 5
Grundskola 5 Engelska
Undervisningen ska leda till att du som elev utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Vi arbetar även med att du ska känna dig trygg i att använda engelska i olika situationer.

Innehåll

Förmågor du kommer att få utveckla:

Kommunikativ förmåga:
- Att samtala med din lärare och dina klasskompisar.
- Att formulera dig i tal och skrift.
- Att redovisa ditt arbete för andra.

Begreppslig förmåga:
- Att förstå vad ord och begrepp betyder i samtal och skrift.
- Att kunna använda ord och begrepp i olika sammanhang.

Metakognitiv förmåga: 
- Använda strategier för att förstå och göra sig förstådd.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi samtalar om ämnen som du känner väl till.
 • Vi läser och arbetar med olika slags texter.
 • Vi lyssnar på talad engelska i klassrummet och från olika medier. 
 • Vi tränar förmågan att skriva engelska och du ska få producera egna texter: brev, berättelser, dialoger osv.
 • Du ska även få bekanta dig med några grammatiska regler.
 • Vi kommer att träna på att använda oss av olika strategier för att få språket att flyta.

 

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att förstå talad engelska.
 • Din förmåga att läsa och förstå innehållet i olika typer av texter.
 • Din förmåga att tala engelska så att andra förstår.
 • Din förmåga att skriva enklare texter så att andra förstår.
 • Din förmåga att använda olika strategier för att föra en diskussion eller text framåt.

 

Så här sker bedömningen: 

 • Sker muntligt och skriftligt under lektionstid.
 • Genom skriftliga och muntliga tester där förmågorna bedöms.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
PP VT20 - English grade 5

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
TALA
Är på väg att kunna uttrycka sig så att budskapet förstås av mottagaren.
Du uttrycker dig så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk.
Du uttrycker dig klart och tydligt. Använder ett varierat språk med vissa detaljer, samt utvecklar ditt budskap genom att beskriva, motivera och förklara.
Du uttrycker dig säkert, välformulerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva, motivera och förklara.
SKRIVA
Är på väg att kunna uttrycka sig så att budskapet förstås av mottagaren.
Du uttrycker dig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord och fraser och använder ett enkelt språk.
Du uttrycker dig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk samt utvecklar ditt budskap genom att beskriva, motivera och förklara.
Du uttrycker dig säkert, välformulerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk samt utvecklar budskapet genom att beskriva, motivera och förklara.
LÄSA
Är på väg att förstå innehållet i enklare texter.
Du förstår det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Det visar du genom att beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner väl till. Du förstår tydliga detaljer i texterna. Det visar du genom att beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer instruktioner på ett bra sätt.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna. Det visar du genom att beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer instruktioner på ett mycket bra sätt.
LYSSNA
Är på väg att förstå huvudinnehållet i budskapet vid tydlig och enkel talad engelska
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Det visar du genom att beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs. Det visar du genom att beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer instruktioner på ett bra sätt.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs. Det visar du genom att beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer instruktioner på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: