👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - skapande med Krea-Tiva

Skapad 2017-01-31 15:06 i Diamanten Dibber Sverige AB
Förskola
Vi vill att det ska vara lustfyllt på förskolan! Vi ser att en stor del av gruppen visar intresse för skapande i olika former och vi vill undersöka hur vi kan påverka, fördjupa och vidareutveckla barnens intresse för skapande samt få med de barn som ännu inte visar så stort intresse för skapande. Vi tillsammans med Krea-Tiva vill se hur vi kan föra skapandeprocesserna vidare, hur vi kan locka fram ännu mer kreativitet och lust.

Innehåll

             BAKGRUND

                    På Blåbär har vi ett varierat utbud av skapandematerial på barnens nivå vilket lockar till fantasifullt skapande. Barnen får tillfälle att                       nyttja olika material och tekniker där de kan förmedla och bearbeta upplevelser och tankar. Samt vill vi tillföra nytt material, väcka                          nyfikenhet och vara med i barnens skapande.

 

               METOD - GENOMFÖRANDE 

Förberedelser:

Lärvännen Krea-Tiva kommer att bli ett verktyg för barnen för att undersöka och utforska sitt skapande. Genom Krea-Tiva kommer vi introducera olika material, tekniker, färger och uppmuntra barnen att de själva experimenterar och hittar på olika sätt att använda material.

Vi observerar och iakttar barnen.

Vi använder oss av olika sätt att lyssna in barnen genom att prata om vardagsfrågor och barnens tankar kring dessa. Vi använder oss av  innerummet och uterummet.

Struktur:

Vi vill skapa struktur i barngruppen genom att dela in oss in mindre grupper.

 

DOKUMENTATION 

Vi dokumenterar varje vecka vad vi gjorde och hur det gick samt varför. Vi dokumenterar hela förloppet men även ord och händelser som händer kring barnen.

Vi tar även kort på barnen i den skapande process de är i. Det som barnen har skapat visar vi upp genom att sätta upp det på väggarna.

                UPPFÖLJNING 

Vi ska tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga. Dokumentera i barnens lärlogg! 

UTVÄRDERING

Verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation m.m Kom ihåg att göra barnen delaktiga.

Beskriv hur ni tänker utvärdera mot målen i denna pedagogiska planering. Kom ihåg att ta med barnen och föräldrarna i arbetet

Beskriv hur ni har för avsikt att till vara uppföljningen och utvärderingen så det leder till utveckling av det pedagogiska arbetet i dettta projekt och generellt på avdelningen och på förskolan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016