Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2017-01-31 15:29 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundsärskola 1 Bild Samhällsorienterande ämnen Svenska
Med hjälp av filmer, texter och tidslinjer kommer vi att arbeta med hur människan levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern samt hur vi kan se spår av detta i vår tid. Samt få en inblick i människors olika levnadsvillkor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen ska du få förutsättningar att utveckla din...

- analysförmåga genom att göra jämförelser mellan de olika tidsepokerna.

- kommunikativa förmågan genom att vi samtalar om hur människornas levnadsvillkor har förändrats över tiden samt att du redovisar något du känner dig bekväm med inom arbetsområdet.

- begreppsförmågan genom att vi utvecklar kunskaper om historiska begrepp (både verbalt och/eller med tecken).

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

- redovisa muntligt.

- använda historiska begrepp (verbalt och/eller med tecken). 

- visa skillnader mellan stenålder, bronsålder och järnålder.

Detta gör jag genom att...

- lyssna till din redovisning.

- samtala med dig enskilt, i mindre grupp och i helklass.

- ta del av ditt arbete.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer bland annat att...

- ha en gemensam uppstart i F-3 med film och att vi tittar på en tidslinje.

- göra runstenar.

- genomföra en muntlig redovisning.

- se filmer och läsa berättelser.

- jämföra olika levnadssituationer.

- bygga upp olika åldrar för att tydligare visualisera hur det var under stenålder, järnålder och bronsålder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-6
 • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
  SO  1-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
  Bl  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  E 6
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på någon tidsperiod och bidrar till resonemang om forntiden.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: