Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2017-01-31 19:36 i Alléskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Historia Svenska
"Det enda goda är kunskap och det enda onda är okunnighet." Detta uttalande gjorde filosofen Sokrates som levde i Grekland på 400-talet f.Kr. Klokt sagt! Låt oss därför ta reda på mer om Antikens Grekland och Romarriket! Hur såg ett samhälle ut under Antiken? Vilka yrken fanns? Hur styrdes det? Hur såg det ut? Hur levde man? Vad hade man för fritidsintressen och nöjen?

Innehåll

Tillsammans: Vi går igenom olika fakta, ser på ett par filmer och resonerar tillsammans.

 

Grupp: Ni ska skapa ett samhälle som det kunde se ut då.

 • Vilka olika delar/funktioner fanns i samhället? T.ex. handel, skolor, service.
 • Hur styrdes samhället?
 • Relationen män - kvinnor - barn. Hur såg maktförhållandena ut? Hur var arbetsfördelningen, vem gjorde vad?
 • Hur såg byggnader ut? Speciella byggnadsverk?
 • Hur roade sig människor?
 • Vad trodde man på?

 

Ni får bestämma i gruppen om ni vill göra en stor bild, eller bygga en modell för att beskriva ert samhälle. (Vecka 17)

Ni presenterar ert arbete muntligt för klassen. (Fredag v. 17)

 

Enskilt: Du ska skriva en reflekterande text utifrån följande frågor (på sv-lektion v. 18):

 • Beskriv kortfattat din grupps samhälle.
 • Hur vet man att det kan ha sett ut så här? (Historiska källor och vilka styrkor och svagheter som kan finnas med dessa.)
 • Jämför med Sverige idag - vilka likheter och skillnader kan du se?
 • Var det något som var bättre då? Varför? Motivera!
 • Var det något som var sämre då? Varför? Motivera!

 

Källhantering:

Gruppen: Gör en källförteckning över alla källor (böcker, internetsidor, filmer m.m.) ni använt i gruppens arbete. (Se hur man skriver källförteckning i classroom.)

Enskilt: Ange de källor du har använt dig av och skriv ett resonemang om källornas användbarhet och tillförlitlighet.

 

Förslag på källor:

 • Läroböcker
 • Böcker i biblioteket
 • Uppslagsverk
 • Internet (t.ex. SO-rummet, ungafakta.se/grekiskmytologi) Dela med er av användbara sidor som ni hittar.

 

  Redovisning fredag 27 april, v. 17.  

  Enskild reflektion torsdag v. 18. 

 

Bedömning

Skriftligt: Din del i gruppens arbete, din reflektion, samt källhantering. Se lärandematris.

Muntligt: Att du är aktiv vid genomgångar, diskussioner, grupparbete och redovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9

Matriser

Hi Sv
Lärandematris - Antiken

Öva mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Uppbyggnad och textbindning
 • Sv  E 9
Jag skriver en reflekterande text där jag besvarar frågorna som ställts genom att beskriva och förklara hur ett samhälle fungerade under antiken. Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt.
Jag skriver en reflekterande text där jag besvarar frågorna som ställts genom att beskriva och förklara hur ett samhälle fungerade under antiken. Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser och bisatser. Jag varierar hur jag inleder mina meningar och använder mig av något begrepp som hör till ämnet.
Jag skriver en reflekterande text där jag besvarar frågorna som ställts genom att beskriva och förklara hur ett samhälle fungerade under antiken. Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser, bisatser och inskjutande bisatser. Jag varierar orden väl och använder mig av flera begrepp som hör till ämnet.
Söka information och sammanställa
 • Sv  E 9
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från två källor.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från fler än två källor.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från flera olika typer av källor, t ex böcker, internet, filmer.
Resonera om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  E 9
Jag skriver en källförteckning och beskriver varför källorna är trovärdiga och/eller användbara.
Jag skriver en källförteckning och beskriver varför källorna är trovärdiga. Jag beskriver varför just dessa källor är bra att använda för att ta reda på den information jag vill. Jag använder något källkritiskt argument, t ex när källan är ifrån eller källor som styrker varandra.
Jag skriver en källförteckning och beskriver varför källorna är trovärdiga eller inte. Jag beskriver varför just dessa källor är bra att använda för att ta reda på den information jag vill. Jag använder flera källkritiska argument, t ex när är källan ifrån? Styrker flera källor varandra? Vem står bakom den, kan det vara personligt färgat (partiskt, tendentiöst)?
Muntlig redogörelse
Med anpassning till mottagare och syfte
 • Sv  E 9
Jag förbereder och redovisar mitt och gruppens arbete så att andra hör och kan lära sig mer. Jag tittar ibland upp på de som lyssnar.
Jag förbereder och redovisar mitt och gruppens arbete så att andra hör och lär sig mer. Jag talar högt och tydligt och tittar upp på flera av de som lyssnar.
Jag förbereder och redovisar mitt och gruppens arbete så att andra hör och lär sig mer. Jag talar högt och tydligt, tittar upp på alla de som lyssnar och använder mitt kroppsspråk för att förtydliga.
Förstärka och levandegöra
Genom att kombinera tal, text, bild mm.
 • Sv  E 9
Jag presenterar mitt samhälle och den grekiska myten genom att använda något (t.ex. text, bild och form) för att förstärka innehållet och få andra att förstå och lära sig.
Jag presenterar mitt samhälle och den grekiska myten genom att använda flera saker (t.ex. text, bild och form) för att förstärka innehållet och få andra att förstå och lära sig.
Påverkan av historiska och kulturella sammanhang
 • Sv  E 9
Jag berättar om en grekisk myt och beskriver varför den har uppkommit.
Jag berättar om en grekisk myt och använder mig av historisk fakta om hur man levde och vad man trodde på för att beskriva hur och varför myten uppkommit.
Baskunskaper - beskriva
Bidrar med fakta till gruppens arbete. Vad, hur, när och varför gjorde människorna som de gjorde? Vilka konsekvenser fick det?
Jag har grundläggande kunskaper om antiken och visar det genom att ge något exempel på orsak och konsekvens av förändringar i samhället och människors levnadsvillkor och handlingar under den här tiden i mitt resonemang.
Jag har goda kunskaper om antiken och visar det i mina mer utvecklade resonemang genom att ge ett par exempel på orsaker och konsekvenser av förändringar i samhället och människors levnadsvillkor och handlingar. Något exempel på orsaker och konsekvenser beskrivs i flera led (a leder till b som leder till c...)
Jag har mycket goda kunskaper om antiken och visar det i mina mer välutvecklade resonemang genom att ge ett par exempel på orsaker och konsekvenser av förändringar i samhället och människors levnadsvillkor och handlingar. Ett par av exemplen på orsaker och konsekvenser beskrivs i flera led (a leder till b som leder till c...)
Samband - jämföra
Jämför antikens Rom och Grekland, samt jämför med idag. Vilka skillnader finns mellan Rom och Grekland under antiken? Vad finns kvar från antiken idag?
Jag beskriver och förklarar någon likhet eller skillnad mellan antikens Grekland och Rom samt idag. (enkla samband mellan olika tidsperioder)
Jag beskriver och förklarar några likheter och skillnader mellan antikens Grekland och Rom samt idag. Något exempel är mer utvecklat/utförligt. (förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder)
Jag beskriver och förklarar flera likheter och skillnader mellan antikens Grekland och Rom samt idag. Ett par av exemplen är mer utvecklade/utförliga. (komplexa samband mellan olika tidsperioder)
Begrepp
Kan använda viktiga begrepp som har med antiken att göra.
I mina beskrivningar och resonemang använder jag något historiskt begrepp. (ett i huvudsak fungerande sätt)
I mina beskrivningar och resonemang använder jag ett par historiska begrepp. (ett relativt väl fungerande sätt)
I mina beskrivningar och resonemang använder jag ett flertal historiska begrepp. (ett väl fungerande sätt)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: