Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2017-01-31 20:42 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 8 Matematik
Det här momentet handlar om att dela upp tal och jämföra mängder. Vi kommer bland annat att gå igenom hur du kan göra för att räkna ut vad tröjan kostar på rean och hur mycket av din lön som du kommer att betala i skatt.

Innehåll

Beskrivning

Under det här momentet kommer vi att göra beräkningar i bråkform, decimalform och procentform. Fokus kommer att ligga vid att förstå hur stor andelen är av det hela, vi kommer att rita många olika figurer och plocka med pärlor eller annat liknande material för att visualisera det vi ska räkna ut.

 

Konkreta mål

Eleven ska kunna förkorta och förlänga bråk.

Eleven ska kunna räkna ut procentsatsen.

Eleven ska kunna jämföra storleken på olika bråk.

Eleven ska kunna förstå och använda procent vid jämförelser.

Eleven ska kunna addera, subtrahera och multiplicera bråk.

 

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att delta i diskussioner kring värdet av olika andelar.

 

Bärande begrepp

Andel

Blandad form

Bråkform

Decimalform

Förenkla

Förkorta

Kvot

Nämnare

Procentform

Täljare

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
    Ma  7-9
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
    Ma  7-9
  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
    Ma  7-9

Matriser

Ma
Bråk och procent

Underlag saknas
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven ska kunna förkorta och förlänga bråk.
Eleven ska kunna räkna ut procentsatsen.
Eleven ska kunna jämföra storleken på olika bråk.
Eleven ska kunna förstå och använda procent vid jämförelser.
Eleven ska kunna addera, subtrahera och multiplicera bråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: