Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, volym och vikt HT-17 åk 4

Skapad 2017-02-01 08:43 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 5
Vi ska under några veckors tid arbeta med bråk, volym och vikt. Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp. Vi kommer att arbeta med vår grundbok som bas men också använda annat material och övningar.

Innehåll

Så här säger läroplanen (centralt innehåll)

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
 • Tal i bråk och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

 Syfte (syfte)

Eleverna ska få utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Det här ska vi lära oss (konkretisering)

 • kunna läsa och skriva tal i bråkform
 • kunna olika enheter för volym och vikt
 • kunna göra enhetsomvandlingar
 • kunna räkna enkla uppgifter med volym, vikt och bråk

 

Så här ska vi arbeta (arbetsprocess, arbetsmaterial m.m)

 • Vi kommer ha gemensamma genomgångar med Läraren
 • vi kommer färdighetsträna det vi lärt oss på våra Ipads via Nomp
 • vi kommer jobba med praktisk matematik och se på filmer om ämnet
 • vi kommer jobba i grupper för att lösa problemlösningar i olika nivåer

 

Bedömning av dina kunskaper/förmågor (vad och hur ska det bedömas)

 • hur aktiv du är på lektionerna
 • närvarande på lektionerna
 • hur väl du kan föra matematiska resonemang 
 • hur väl du utför dina uppdrag på nomp
 • Genom muntliga diskussioner
 • genom skriftliga förklaringar och dokumentation i din lärlogg

 

Begrepp

Bråk, täljare, nämnare, volym, vikt, liter, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram, gram, andel

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: