Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick och Snack

Skapad 2017-02-01 08:47 i Bringsta skola Nordanstig
Grundskola 1 Svenska Bild SO (år 1-3) Matematik NO (år 1-3) Musik
Vi lyssnar på sagan om Snick och Snack och vännerna i Kungaskogen. En saga om att vara vänner, om samarbete och att vara rädd om naturen.

Innehåll

I Sagan om Snick och Snack får vi följa med till Kungaskogen där vännerna börjar bygga en koja. I sagan får vi följa med när två vänner blir fler och alla får vara med. Vi lyssnar på sagan och samtalar kring innehållet. Vi tittar på bilderna och målar målarbilder och gör arbetsblad både med bokstäver, siffror och ord. Vi lär oss mer om djuren i Kungaskogen genom att läsa fakta texter om djur, går till skogen och göra observationer och undersökningar. Vi använder oss av Matematiska begrepp och räknar, sorterar och kategoriserar föremål.

 

Vi lyssnar på sånger och sjunger med, vi lär oss dansa tillsammans med Raffe Räv.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: