Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokläsning

Skapad 2017-02-01 08:53 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 – 7 Svenska
Böcker är fantastiska. Genom ord och meningar som vävs ihop bildas en text som ger oss möjlighet att för en stund vara en del av ett annat liv eller en annan värld. En del böcker rusar man snabbt igenom medan andra stannar kvar länge även efter att man läst klart.

Innehåll

Under några veckor kommer vi att ägna oss åt att läsa böcker, diskutera böcker och skriva om böcker.

Vi börjar arbetet med ett besök på Lerums bibliotek där bibliotikarien Elin Boardy presenterar olika böcker.

Arbetet med den bok ni sen valt kommer att vara följande:

- samtal om läsning

- samtal om din bok och lyssna till vad andra säger om sina böcker

- skriva läslogg utifrån olika frågor

- egen läsning (med eventuell läxa)

- ordkunskap

- skriva en bokrapport

- presentation av din bok utifrån din bokrapport.

 

Jag kommer att använda läslogg, bokrapport och presentation som underlag för min bedömning. 

Uppgifter

 • Bokrapport

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Bokanalys

Rubrik 1

E
C
A
Handling
Du kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av innehållet.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av innehållet.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av innehållet.
Budskap
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om textens budskap.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om textens budskap.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om textens budskap.
Omdöme om boken
Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Språk
Du skriver med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du skriver med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du skriver med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: