Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap

Skapad 2017-02-01 09:07 i Bringsta skola Nordanstig
Grundskola 1 NO (år 1-3) Kemi
Vi kommer i No att arbeta med NTA lådan Fast eller flytande

Innehåll

 • Eleverna lär sig metoder för att kunna sortera fasta föremål efter olika egenskaper (färg, form, flyter/sjunker,

           magnetiskt/inte magnetiskt osv.)

 • Eleverna kommer att få möta vätskors olika egenskaper.
 • De tränar på att genomföra systematiska undersökningar genom att göra uppdragen i temat.
 • Genom att dokumentera och samtala om undersökningarna, och använda relevanta kemiska

           begrepp, utvecklar de sin förmåga att beskriva och förklara kemiska samband.

Arbetssätt och undervisningsformer, som kommer att användas för att eleverna ska få möjlighet att utveckla de aktuella

förmågorna.

 • Eleverna arbetar parvis med att undersöka olika egenskaper som fasta föremål kan ha (färg, form, rullar/rullar inte,

          magnetisk/ inte magnetisk, flyter/flyter inte, hårdhet).

 • De undersöker även olika egenskaper som olika vätskor kan ha (färg, viskositet, fluiditet, lukt och genomskinlighet).
 • De bearbetar resultaten genom att tala, dokumentera (skriva) och andra uttrycksformer som de själva valt (film, foto,

          sång, måleri osv) eller som läraren valt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: