Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Partiklar och kemiska egenskaper hos vatten och luft

Skapad 2017-02-01 09:31 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Vi lär oss om partiklar, kretslopp, vatten & luft
Grundskola 4 Kemi
Vad är allt omkring oss uppbyggt av? Vilka egenskaper har luft och vatten? Varför är vissa ämnen flytande men inte andra?

Innehåll

 

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • med hjälp av kunskaper i kemi beskriva olika kretslopp i naturen för luft eller vatten
 • använda begrepp i kemi för att förklara olika samband i naturen

 

Konkretisering av mål

Du ska:

 • Känna till några grundämnen och deras kemiska beteckning.
 • Kunna beskriva skillnaden mellan atom och molekyl.
 • Kunna förklara och beskriva vad som händer då ett ämne går från fast form till flytande och från flytande form till gasform och sedan tillbaka igen. Du ska också veta vad de olika övergångarna kallas.
 • Kunna beskriva några av vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Känna till luftens egenskaper och sammansättning.

Arbetssätt

Vi arbetar med det periodiska systemet.
Vi gör egna anteckningar, bilder och beskrivningar av atomer, grundämnen, kretslopp med mera.
Vi gör enkla experiment med fast, flytande och gas.
Vi gör enkla experiment med vatten och luft.
Vi tittar på filmer.

Bedömning

Dina förmågor bedöms efter hur du:

 • Deltar i diskussioner i klassrummet
 • Tar till dig nya begrepp och använder dem
 • Genomför systematiska undersökningar
 • Dokumenterar dina undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: