Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-02-01 10:02 i Börje skola Uppsala
Grundskola 5 Historia
Vi kommer under en period arbeta med medeltiden i Sverige, från slutet av Vikingatiden till Gustav Vasas intåg i den svenska historian. Hur såg det ut i samhället? Hur levde människorna på; landsbygden respektive staden? Vad vet vi om denna tid? Vem var Birger Jarl? Varför satte Magnus Ladulås lås på böndernas lador?

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer under en period arbeta med medeltiden i Sverige, från slutet av Vikingatiden till Gustav Vasas intåg i den svenska historian. Hur såg det ut i samhället? Hur förändrades och utvecklades livet för människorna som levde då? Syftet med vårt arbete om medeltiden är att du ska få en förståelse för hur och varför människor förr i tiden gjorde som de gjorde och vilka spår det har satt i den tid vi lever idag.

Konkreta mål:

Du skall:

     - kunna placera medeltiden på en tidslinje
     - kunna resonera kring olika företeelser med hjälp av historiska begrepp
     - känna till några medeltida händelser och gestalter
     - kunna ge exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i diskussioner och argumentera för din tankar
 • läsa och förstå faktatexter
 • resonera kring olika händelser och personer under medeltiden med hjälp av historiska begrepp
 • resonera kring hur medeltiden framställs idag

Undervisning:

Vi kommer under lektionerna:

 • läsa faktatexter
 • ha diskussioner
 • titta på film
 • söka fakta
 • arbeta med uppdrag i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden år 5 16/17

Medeltiden

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
KUNSKAPER
KUNSKAPER & FÄRDIGHETER
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Medeltiden t ex: - Politik ( t ex hur man väljer vem som ska leda/styra landet) - Levnadsvillkor ( t e x hur var det att vara barn? Mat, sjukdomar, hur man bodde)
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Medeltiden: - Politik ( t ex hur man väljer vem som ska leda/styra landet) - Levnadsvillkor ( t e x hur var det att vara barn? Mat, sjukdomar, hur man bodde)
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Medeltiden: - Politik ( t ex hur man väljer vem som ska leda/styra landet) - Levnadsvillkor ( t e x hur var det att vara barn? Mat, sjukdomar, hur man bodde)
JÄMFÖRA:
Jämförelser: - Likheter och - Skillnader mellan Vikingatiden, Medeltiden, och då - och nutid.
Kunna beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder när det gäller: - Politik ( t ex hur man väljer vem som ska leda/styra landet) - Levnadsvillkor ( t e x hur var det att vara barn? Mat, sjukdomar)
Kunna beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder när det gäller - Politik ( t ex hur man väljer vem som ska leda/styra landet) - Levnadsvillkor ( t e x hur var det att vara barn? Mat, sjukdomar)
Kunna beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder när det gäller - Politik ( t ex hur man väljer vem som ska leda/styra landet) - Levnadsvillkor ( t e x hur var det att vara barn? Mat, sjukdomar)
RESONEMANG: forts. vt-17
ORSAKER * Orsaker till samhällsförändringar * Orsaker till människors levnadsvillkor. KONSEKVENSER * Konsekvenser av samhällsförändringar * Konsekvenser av människors levnadsvillkor.
Kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under medeltiden: - Sjukdomar - Kristendomens införande
Kunna föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under medeltiden: - Sjukdomar - Kristendomens införande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: