Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft - Arbete - Effekt

Skapad 2017-02-01 10:56 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Fysik
Att utföra ett mekaniskt arbete i fysikalisk mening innebär att du övervinner en kraft och föremålet förflyttas i kraftens riktning.

Innehåll

Syfte

 • Att genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • Att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhälle

 

Kunskapsmål: Du ska kunna redogöra för 

 • Skillnaden mellan massa och tyngd
 • Hur man mäter och beräknar kraft, arbete och effekt
 • Varför ett föremål välter
 • Mekanisk energi
 • Friktion - på gott och ont

 

Begrepp

 • Dynamometer
 • Acceleration och retardation
 • Massa (kg) och Tyngd (N)
 • Tyngdpunkt
 • Lodlinje
 • Stödyta
 • Jordens dragningskraft = Tyngdkraft = Gravitation
 • Samverkande krafter (kraftpilar)
 • Motverkande krafter (kraftpilar)
 • Kraftens verkan beror på: Storlek, riktning och angreppspunkt
 • Lodrät och horisontell
 • Rull- och glidfriktion
 • Luftmotstånd
 • Kaströrelse
 • Fritt fall
 • Centralrörelse och centripetalkraft
 • Arbete = kraft x väg (Nm)
 • Lägesenergi och rörelseenergi (mekanisk energi)
 • Effekt = arbete / tid (W)
 • De enkla maskinerna: Lutande plan, kil, skruv, hävstång, hjul och block och talja
 • Mekanikens gyllene regel

 

Arbetssätt

Genomgångar med anteckningar

Diskussioner, resonemang, frågor och svar

Enskilt arbete: Läsa, skriva, svara på frågor och repetera

Undersökande och laborativt arbete

 

Bedömningen avser

Systematiska undersökningar

Din medverkan i klassrummet: Muntligt, skriftligt och på det skriftliga provet

 

Bedömningen grundar sig på

Planera och genomföra lab. samt lab. rapport

Skriftligt prov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: