Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk, 9P2

Skapad 2017-02-01 14:21 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Svenska
Språkbruk

Innehåll

 

”Eleven kan skriva med språklig variation […] samt fungerande anpassning till […] språkliga normer och strukturer. Eleven kan föra […] underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.”

– ur Kunskapskraven för svenska i Lgr 11

 

Att skriva med språklig variation och anpassning till språkliga normer och strukturer

När du skriver behöver du bland annat kunna variera dina ordval och använda många olika sorters ord för att på bästa sätt nå fram med ditt budskap. Därför behöver du veta något om hur ord bildas och hur du själv kan använda gamla ord för att skapa nya. 

Norm betyder regel, och struktur betyder uppbyggnad. Du behöver alltså ha kunskap om språkets regler (grammatiken) och hur vi kommit överens om att använda dessa regler när vi skriver. Dels för att dina texter ska fungera, dels för att du ska ha ord och begrepp att använda när du pratar om språk.

 

Att föra underbyggda resonemang om språkets historia, ursprung och särdrag

Underbyggd betyder att du har stöd av fakta och att ditt resonemang är logiskt och hör till ämnet. Du ska alltså kunna så pass mycket om det svenska språkets historia, hur det utvecklats genom tiderna och var orden kommer ifrån att du kan berätta om det. Särdrag handlar om på vilket sätt det svenska språket är speciellt, det vill säga vad som gör svenska till svenska. 

 

Att jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader

Med närliggande språk menas framför allt norska och danska men även de svenska minoritetsspråken: samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani chib. Du ska kunna jämföra dessa språk med svenskan och beskriva några likheter och skillnader som finns. Här ingår också att du ska känna till några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige, det vill säga till exempel dialekter och sociolekter. 

 

Vecka 3

Människan och språket

Kapitlet syftar till
  • att göra eleverna medvetna om hur deras eget sätt att använda språket har betydelse för andra, för relationer och för den egna framtoningen

  • att eleverna ska få en liten inblick i vilka lagar och regler som är knutna till språket.

1. Läs sidan 1-5

2. Besvara frågor som finns i rutan "Diskutera".

 

Vecka 4-5

Var kommer alla ord ifrån

Kapitlet syftar till 

  • att göra eleverna medvetna om hur vi bildar nya ord i svenskan

  • att eleverna ska få inblick i hur och varför det kommer nya ord i svenskan

  • att eleverna ska lära sig om lånord, fackord samt ord från latin och grekiska.

1. Läs sidan 6-12.

2. Besvara frågor som finns i rutan "Diskutera" på sidan 9 och 12.

3. Ihop med radkamraterna ska du skriva en dialog där du använder dig av så många fackord som det går. Ni får yrkeskategorin av mig. Dialogen ska sedan spelas upp för klassen. En lista med era fackord (fackord och betydelse) ska sedan skickas till showbie.

 

3. Skriv ned ord som du kan som innehåller prefixen och suffixen som finns nedan, utan att använda internet. Skriv sedan samma ord på engelska och detmoderna språk spm du läser (för art göra detta får du använda internet).

Prefix som används i svenskan.

anti- (mot)                                    Geo- ( jord)                                        Mono- (en)

Art- (konst)                                  Hyper- (mycket)                                Multi- (flera, många)

Auto- (själv)                                Kom/kon- (med, tillsammans)         Post- (efter)

bio- (liv)                                       Kontra- (mot, emot)                         Pre- (före)

Ex- (före detta, ut, bort)             Miss- (inte)                                       Re- (åter, tillbaka)

Fon- (ljud)                                   Mobil- (rörlig)                                  Sam- (ihop)

 

Suffix som används i svenskan.

- fobi (rädsla,fruktan)               -logi (lära, ord)                             -skop (observera)

-krati (styrning)                        -nomi (vetenskap)                        -valens (vara värd

 

Vecka 5  

Svensk Språkhistoria  

Kapitlet syftar till
  • att göra eleverna medvetna om det svenska språkets ursprung

  • att eleverna ska få vetskap om vilka andra språk som påverkat svenskan genom till exempel lånord

1.Repetera "Var alla ord kommer ifrån"

2. Förhör av "Var alla ord kommer ifrån"

 

     Läxa till vecka 6 är stencilerna om urnodiska, fornsvenska och prefix/suffix

 

    Vecka 6

  Gå igenom äldre nysvenska och yngre svenska

 

    Grupparbete 2/3 i varje grupp.

    Redovisas fredag vecka 8

    Måste ha en power point/keynote

    Göra iordning "inläsningsmaterial" för kamrater.

    Här finner ni information:

    http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3502

 

   Texter om språkbruk

    Ur.se

    you tube

 

    I ert arbete ska ni bland annat:

    Ta reda på var språket talas.

    Hur det låter (diftonger, ljudklipp...).

    Jämföra skrift- och talspråk.

    Göra en jämförelse med svenskan.

     Hur språket har utvecklats.

 

    Grupper och språk 

     Norska - Robin, Samuel, Richard

     Danska - Sofia, Emma, Emelie

     Finska - Liam, Axel, Kalle

     Meänkieli- Elias, Franz, Elton

     Samiska - Lina, Lovisa, Paulin, 

     Romani chib - Clara, Julia, Amanda O

     Islänska- Linus, Jon, Edvin

     Färöiska- Jack, Hampus, 

     Jiddisch - Elin, Amanda L

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: